Inici Actualitat L’Audiència de Girona manté el sobreseïment de la querella per prevaricació interposada...

L’Audiència de Girona manté el sobreseïment de la querella per prevaricació interposada per Immogestió

Apartament del complex turístic Rescator Resort / @rosesnet

Davant el recurs d’apel·lació interposat per Apartaments Grup Inmogestió SA l’Audiència torna a descartar cap arbitrarietat jurídica per part de l’ajuntament i confirma la resolució de sobreseïment en tots els seus extrems

En data 18 de maig, la sala 4 de l’Audiència Provincial de Girona ha resolt el recurs d’apel·lació interposat per Apartaments Grup Inmogestió SA, contra el sobreseïment dictat l’any 2020 d’una querella per prevaricació interposada contra l’Ajuntament de Roses, per l’expedient de canvi d’activitat del complex turístic Rescator Resort. La interlocutòria de l’Audiència torna a descartar cap arbitrarietat jurídica per part de l’ajuntament, confirma la resolució de sobreseïment en tots els seus extrems i prospera únicament en la imposició de costes.

Els fets es remunten al mes de gener de 2014, moment en què Apartaments Grup Inmogestió sol·licità a l’Ajuntament de Roses el canvi de titularitat del complex turístic Rescator Resort. L’Ajuntament va denegar la sol·licitud atenent el fet que la llicència de la qual disposava l’establiment fins a aquell moment era d’aparthotel i discoteca, i no es corresponia a l’activitat d’allotjament turístic que es volia desenvolupar. Davant aquest fet, el consistori requerí a l’empresa sol·licitant la legalització de l’establiment per al desenvolupament de l’activitat d’acord a la normativa d’allotjaments turístics vigent. En data 12 de desembre de 2017, l’Ajuntament aprovà un decret pel qual s’ordenava el cessament de l’activitat, en no haver-se dut a terme la legalització requerida.  

Contra aquest decret, Apartaments Grup Immogestió va interposar denúncia per prevaricació contra l’Ajuntament de Roses i reclamació de responsabilitat pels danys i perjudicis derivats. Amb data 7 de novembre de 2019, la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya dictaminà que amb el decret d’alcaldia que disposava el cessament temporal de l’activitat -el qual es va fer efectiu entre el 12 de desembre de 2017 i el 27 de febrer de 2018-, l’Ajuntament adoptà una mesura cautelar congruent, ja que en aquell moment les instal·lacions no complien la normativa per a l’activitat prevista, va concloure que no podia ser considerada en cap cas una resolució arbitrària i que cap actuació de l’expedient administratiu es podia considerar il·lícita o il·legal, desestimant íntegrament, per tant, la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada. 

Davant aquesta resolució, l’Ajuntament de Roses sol·licità el sobreseïment i arxiu de les actuacions de la querella per prevaricació presentada també per Apartaments Grup Immogestió, sobreseïment que es va dictar per la interlocutòria de 14 d’abril de 2020 del Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 4 de Figueres. Contra aquesta resolució, el querellant presentà recurs de reforma, que va ser novament desestimat pel jutjat el 18 d’agost de 2021. Finalment, davant la desestimació, Apartaments Grup Immogestió, interposà recurs d’apel·lació, que ara ha estat resolt per l’Audiència Provincial de Girona.  

No existeix prevaricació i ajustat a normativa  

Apartaments Grup Inmogestió impugnava en la seva apel·lació els següents punts: vulneració del dret a la tutela judicial; tipicitat dels fets denunciats, en considerar el decret de 2017 una resolució prevaricadora per la seva arbitrarietat, i deixar per tant sense efectes el sobreseïment; sol·licitud de pràctica de diligències i deixar sense efectes les costes que li havien estat imposades com a querellant.  

En data 18 de maig de 2022, la sala 4 de l’Audiència Provincial de Girona dicta la interlocutòria 270/2022, en el qual conclou que “…la pretesa arbitrarietat i manifesta injustícia de la resolució de l’Ajuntament de Roses, el Decret de 12 de desembre de 2017, no existeix”, així com “…estar el decret del 12.12.2017 ajustat a la normativa urbanística i basat en l’expedient administratiu, així com en l’informe de l’organisme competent, descartant per tant cap arbitrarietat en sentit jurídic”.  

En quant a la vulneració del principi de tutela judicial efectiva, la pràctica de diligències i la incorporació de nous documents, l’Audiència dictamina la inadmissió, ja que no aportarien res a la qüestió, i rebutja també l’ampliació de la querella pretesa, en considerar que els fets presentats no guarden connexió amb l’objecte de les diligències.  

Finalment, el recurs d’apel·lació únicament prospera en la imposició de les costes, en no advertir-se mala fe ni temeritat processal per part del querellant. L’Audiència, doncs, deixa sense efecte la imposició de costes que s’havia dictat contra Apartaments Grup Inmogestió SA, mentre que confirma la resolució de sobreseïment en tota la resta de punts impugnats.

Exit mobile version