L’autorització per construir xalets a la zona del Salatar de Roses és el document del mes de l’Arxiu Municipal

Arxiu Municipal de Roses

Croquis de l'època on s'estaven construint els xalets

Els xalets que necessitaven l’autorització eran els que es construïen a les finques a la zona de salvament marítim l’any 1952

Arxiu Municipal de Roses
Croquis de l’època on s’estaven construint els xalets

El document que presenta aquest mes d’abril l’Arxiu Municipal de Roses forma part de l’expedient amb els informes i antecedents de l’Ajudantia Militar de Marina de Roses referents als xalets que es construïen a les finques propietat de Mas Yebra i Martí Dalmau Mercader a la zona de salvament marítim (1952-1953).

L’expedient documenta l’autorització per a la construcció de xalets a la zona del Salatar, concretament en el tram comprès entre el rec d’en Forquilla i la riera de la Trencada. Els promotors de l’obra, el senyor Martí Dalmau i els hereus de Mas Yebra, sol·licitaren l’any 1952 l’atermenament de la zona marítimoterrestre a la Delegació Provincial d’Obres Públiques per poder dur a terme les obres.

L’expedient mostra les influències fetes servir pels promotors, sol·licitant la intercessió de l’almirall comandant del Departament Marítim de Cartagena, en aquell moment Pascual Cervera Cervera, qui ordenà la resolució de l’informe que havia de de permetre la construcció dels xalets. Immediatament, el llavors Ajudant de Marina de Roses, Vicente Aldeguer, redactà l’informe favorable corresponent, mentre que, tres dies més tard, la Comandancia Militar de Marina de Barcelona informava que no existia inconvenient que se seguissin les obres de referència.

Podeu consultar el document del mes en el següent enllaç.