L’economia catalana va retrocedir un 1,3% l’any 2012

La demanda externa pal·lia el fort deteriorament de la demanda interna

economia_catalanaCatalunya va tancar l’any 2012 amb un descens interanual del PIB de l’1,3%, segons les estimacions avançades per l’Idescat i el Departament d’Economia i Coneixement. En termes intertrimestrals, l’economia catalana va retrocedir el darrer trimestre de l’any un 0,6%, especialment perquè es va agreujar la caiguda del consum privat degut a l’avançament de les compres durant els mesos d’estiu per salvar l’efecte de la pujada de l’IVA.

Aquesta caiguda del PIB català s’emmarca en un context econòmic internacional que no ha millorat durant el 2012. A més, la situació de recessió que viu l’economia de la zona euro ha limitat el paper de la demanda europea en el comerç català, efecte que, en certa manera, s’ha pal·liat gràcies a l’orientació de les exportacions cap a mercats extracomunitaris. Així, el 2012 el sector exterior ha suavitzat el retrocés de la demanda interna, gràcies a l’increment de les exportacions de béns i serveis i a la davallada de les importacions.

Evolució del producte interior brut a Catalunya

Dades amb els efectes estacionals i de calendari corregits

 
  2011 2012 2012
% de variació interanual I T* II T* III T* IV T (A)
Agricultura

1,1

-9,0

-4,8

-8,4

-10,8

-11,8

Indústria

1,7

-1,2

-0,3

-1,1

-2,5

-0,7

Construcció

-4,7

-7,6

-6,1

-7,2

-8,4

-8,9

Serveis

1,3

-0,2

 0,4

-0,3

-0,4

-0,7

PIB pm

0,7

-1,3

-0,5

-1,3

-1,6

-1,6

% de variació intertrimestral

-0,2

-0,6

-0,3

-0,6

              *sèrie retrospectiva revisada a data 31 de gener del 2013

(A)   Avanç del trimestre     

Font: Idescat i Departament d’Economia i Coneixement

El creixement de les exportacions, però, no ha estat suficient per mantenir el valor afegit brut industrial, que ha caigut un 1,2% l’any 2012. La producció ha disminuït en la majoria de les branques, si bé en els subsectors d’alimentació, begudes i tabac i d’energia i aigua ha millorat. El retrocés interanual de la producció industrial a Catalunya està en línia amb el que experimenta la zona euro en conjunt.

El sector de la construcció ha intensificat durant l’any la caiguda de l’activitat, tanca l’exercici amb una taxa mitjana anual del -7,6% i suma cinc anys consecutius de recessió. La reducció de la inversió pública i la consegüent paralització de l’obra civil s’han afegit a la crisi immobiliària que castiga el sector des del 2008.

El sector de serveis ha entrat en taxes negatives el 2012: ha reculat un 0,2% respecte a l’any anterior. El retrocés del consum de les famílies i de les administracions públiques és la causa d’aquestes resultats, tot i que hi ha activitats, com les turístiques, que han obtingut bons resultats a causa de l’afluència de turistes estrangers, que ha augmentat un 9,9% l’any 2012.