L’edifici de l’antiga sala de festes ‘New Orleans’, en estat ruïnós, serà enderrocat

Ajuntament de Roses

Estat actual de la sala de festes 'New Orleans' de Santa Margarida

Ajuntament de Roses i propietaris de l’edifici de la sala de festes van decidir conjuntament el seu enderroc

Ajuntament de Roses
Estat actual de la sala de festes ‘New Orleans’ de Santa Margarida

L’edificació que allotjava la sala de festes “New Orleans”, situada a l’avinguda del Clot dels Franquets de Roses, serà enderrocada properament atès el seu avançat estat de deteriorament. Les inspeccions i estudis realitzats de l’immoble han posat de manifest l’estat ruïnós del mateix, fet pel qual els propietaris procediran al seu enderroc.

El procediment es va iniciar a finals del passat any per part de l’Ajuntament de Roses amb les inspeccions realitzades pels serveis tècnics municipals, les quals testificaren l’estat de ruïna tècnica, econòmica i urbanística en què es trobava l’immoble. Davant aquesta situació, el consistori va contactar amb els actuals propietaris de l’edifici i, realitzades de forma conjunta les visites d’inspecció oportunes, va acordar declarar l’estat ruïnós de l’edificació.

En el moment actual, els propietaris de l’edifici acaben de sol·licitar al consistori la llicència d’obres necessària per procedir a l’enderroc de l’immoble, la qual s’està tramitant pels serveis municipals.