L’Equip de Govern de Roses renuncia a cobrar la paga de Nadal

Els regidors dels grups municipals de CiU i PP de Roses prenen aquest acord en solidaritat amb els treballadors municipals

L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Roses ha formalitzat a la Junta de Govern Local d’avui  l’acord de renunciar a la paga de Nadal. Aquesta mesura fruit del debat intern no te altra finalitat que la de mostrar la seva solidaritat amb els funcionaris i treballadors municipals.

En el mateix acord es denuncia l’absurditat que representa el fet de que el Govern de l’Estat hagi prohibit pagar la paga de Nadal a tots els funcionaris i treballadors públics, mesura que si obeeix a la necessitat de sanejar les economies dels ajuntaments que es troben en dificultats econòmiques, no tindria per què afectar al nostre ajuntament atès que aquest gaudeix d’una situació econòmica i financera envejable resultat de la política d’austeritat i eficàcia, tan en la despesa com en la inversió, que de sempre han practicat els Grups Municipals de CiU i PP en els governs municipals.

L’Equip de Govern lamenta profundament, per imperatiu legal, no poder atendre els compromisos laborals contrets amb tot el personal municipal, administració i empreses, i fem vots per a que el més aviat possible s’atengui la necessitat de deslliurar d’aquesta norma els  ajuntaments que com el de Roses estan econòmicament sanejats.