Les 7 platges de Roses obtenen una qualificació d’excel·lent en el primer control d’aquest estiu

Platges de Roses
Les 7 platges de Roses obtenen una qualificació d'excel·lent en el primer control d'aquest estiu

Els controls, efectuats el 31 de maig a 255 zones de bany litorals de Catalunya, evidencien que 251 han obtingut la millor qualitat sanitària, entre d’elles les 7 platges de Roses, i tres la qualificació de bona

El 98,4% de les zones de bany catalanes, concretament, 251, ha obtingut la qualitat excel·lent en el primer mostreig de la campanya de vigilància d’aquest estiu. Una qualitat d’excel·lent que han obtingut la platja de Santa Margarida-Salatar, la platja del Rastrell, la platja de la Punta, la platja dels Palangrers, la platja de Canyelles Petites, l la platja de l’Almadrava i la platja de Cala Montjoi, totes 7 del terme municipal de Roses.

L’1,6% restant (tres platges) ha obtingut qualitat bona, mentre que cap platja ha tingut resultats insuficients. Els resultats es poden consultar de manera detallada AQUÍ.

En aquests primers controls, duts a terme el 31 de maig, s’ha examinat la qualitat microbiològica de l’aigua, avaluant la presència dels indicadors microbiològics Escherichia coli i enterococs intestinals que permeten avaluar la salubritat de les aigües de bany i saber si pot haver contaminació fecal a l’aigua, com a conseqüència d’alguna alteració temporal de la qualitat habitual motivada, principalment, per pluges o alguna incidència puntual.

En cas de detectar alteracions de la qualitat, s’investiguen les possibles causes, s’informa als ajuntaments perquè facilitin la informació pública a les zones de bany que s’han vist afectades, i s’efectuen controls analítics de seguiment fins comprovar que la qualitat s’ha restablert.

Control diari de les platges
Des de l’1 de juny fins el 24 de setembre l’ACA farà controls analítics tant a 255 zones de bany litorals (9 mostrejos) com a 13 zones de bany interiors (5 mostrejos), amb la freqüència que estableix la Directiva europea d’aigües de bany (Directiva 2006/7/CE).
Les zones de bany a les platges del litoral estan localitzades a: la Costa Brava nord (40 zones), la Costa Brava Sud (47 zones), la Costa de Barcelona (83 zones), la Costa Daurada (54 zones) i a la Costa de les Terres de l’Ebre (31 zones). I les de bany interior: 6 a Lleida, 3 a Girona , 4 a Barcelona i 1 a Tarragona.
A més, l’ACA farà tasques de vigilància ambiental i adoptarà mesures preventives en cas de registrar-se incidències, així com informació actualitzada diàriament i consultable a través del portal PlatgesCat sobre l’estat de les aigües de bany. Cal destacar la implicació i la coordinació amb el món local a través de la Xarxa Telemàtica de Platges, que permet millorar la comunicació i la gestió de les zones litorals i actuar davant de possibles incidències. Durant el 2020, el 88% dels ajuntaments costaners han participat en aquesta xarxa.

Una de les novetats de la campanya d’enguany és el canvi de mètode analític, que permetrà l’obtenció de resultats analítics de manera més ràpida, reduint el temps de resposta de 2 a 1 dia, aplicant una de les metodologies acceptades per la Directiva europea d’aigües de bany. Fins ara, els resultats de qualitat microbiològica de l’indicador enterococs intestinals s’obtenien en 48 hores i amb el nou mètode del Número Més Probable (NMP) es disposarà dels resultats en un màxim de 24-28 hores, millorant així el temps de comunicació amb els ens locals. Els controls analítics de la qualitat sanitària de l’aigua es faran a través dels laboratoris de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (amb la col·laboració de l’Agència de Salut Publica de Barcelona, pel que fa a les mostres del litoral de Barcelona), tal i com s’ha vingut fent en els darrers anys.

Protocols davant de la Covid19
Enguany, l’ACA ha revisat les mesures prioritàries per vetllar per la qualitat, seguretat i salubritat de l’aigua arran de la situació provocada per la Covid19. Aquest estiu es mantenen les restriccions parcials a les platges classificades amb categoria Insuficient l’estiu de 2020 que estan en zones properes a les aportacions d’aigua dolça. També es faran restriccions parcials a les platges en les zones de desembocadures d’aigües dolces a mar (rius, canals, riuets o  recs), i es duran a terme restriccions temporals a les platges afectades per episodis de pluges o per incidències puntuals tal i com estableix la Directiva d’aigües de bany independentment de l’episodi de la situació provocada per la Covid19.