Suquet de peix de Rose

Les associacions i entitats sense ànim de lucre ho tenen “molt magre” amb la Reforma Fiscal de l’Estat

Reforma Fiscal de les entitats sense ànim de lucre
Ferran Ruiz durant la xerrada informativa sobre la Reforma Fiscal de les entitats sense ànim de lucre al Teatre Municipal de Roses

Representants de les associacions i entitats de Roses sense ànim de lucre van ser informats sobre la Reforma Fiscal aprovada per l’Estat que els afecta directament

Reforma Fiscal de les entitats sense ànim de lucre
Ferran Ruiz durant la xerrada informativa sobre la Reforma Fiscal de les entitats sense ànim de lucre al Teatre Municipal de Roses

El gerent de l’assessoria d’empreses Centre Gestió i president de la Fundació Esplai Girona, Ferran Ruiz, va ser a Roses, concretament al Teatre Municipal, per oferir una xerrada informativa als representants de les associacions i entitats sense ànim de lucre de Roses. Per portar una mica de llum “a tot aquest ‘tinglado’ que ens ha portat el ministre d’Hisenda, Cristòbal Montoro”. Es referia evidentment, a l’aprovació del passat 27 de novembre de 2014 de l’anomenada Reforma Fiscal. Una reforma que inclou tres lleis: La Llei 26/2014, de l’IRPF, la Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats i la Llei 28/2014, de l’IVA, la qual va ser publicada al BOE al dia següent, 28 de novembre.

Aquesta Reforma implica canvis en les obligacions fiscals que tenen les entitats sense ànim de lucre tals com les necessitats d’utilitzar un programa de comptabilitat o bé un servei de gestoria externa i l’obligatorietat de pagar l’Impost de Societats en cas de tenir beneficis.

Ferran Ruiz va ser molt clar en la seva postura alhora de posicionar-se sobre aquesta reforma quan va assenyalar que “nosaltres estem molt en contra que s’hagi creat un sistema en el qual una associació sense ànim de lucre, que el que fa és dedicar un temps a que la societat funcioni més bé, tingui molts més obligacions que una empresa que no arribi a facturar 600.000 euros, la qual només ha de justificar una relació d’ingressos i una altra de despeses”.

El gestor va ajudar-se d’un projector per explicar al gairebé centenar d’assistents pertanyents a les associacions culturals, esportives, d’educació i de benestar social de la Vila entre d’altres aspectes la nocions d’activitat econòmica, l’impost de societats i el seus tipus de gravamen, el diferents tipus de règim existents segons les característiques de cada ESAL (Entitat Sense Ànim de Lucre), quines rendes estan o no exemptes de declaració i l’IVA i les seves exempcions, entre d’altres aspectes, per destacar Ruiz que “tal i com ens han posat les lleis no tenim altres alternatives que portar un pla comptable i la comptabilització de l’IVA per poder aplicar la seva liquidació així com la de l’Impost de Societats”.

El president de la Fundació Esplai Girona va assenyalar que “s’ha creat un àmbit d’ambigüitat tant gran que tot és activitat econòmica, i hem de saber com ho hem fer-ho, però no deixen massa alternatives”.

Massa enrenou fiscal per a persones no versades en la matèria i que per tant fa necessària la intervenció d’un gestor per portar la comptabilitat de l’associació o entitat. Davant el semblant de preocupació dels assistents Ferran Ruiz els va oferir un consell, “que algun membre de l’associació que entengui una mica de comptabilitat faci tots els passos a seguir, perquè sinó l’altre alternativa és anar a un gestor, i en aquest cas heu de mirar si l’associació pot assumir els 800 o 1.000 euros anuals que val aquest servei”.

En el torn de preguntes que es va obrir al final es va preguntar per la dissolució de l’entitat, a la qual cosa el gerent de Centre Gestió, va explicar que “no és tan fàcil perquè s’ha de comunicar a la institució que va permetre la seva creació, la Generalitat, i tot el capital, en el que cas que n’hi hagi, no se’l pot quedar cap dels associats, la de cedir a altres associacions”.

Ferran Ruiz va reconèixer que les associacions i entitats sense ànim de lucre “ho tenen molt magre” fiscalment parlant per continuar amb la seva activitat com fins ara.