Les biblioteques públiques de Catalunya fomenten la recollida selectiva d’aparells elèctrics i electrònics

“Canvia el xip. Recicla’ls”

La campanya “Canvia el xip. Recicla’ls” forma part del Pla Nacional per al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els departaments de Territori i Sostenibilitat i el de Cultura de la Generalitat inicien una campanya per fomentar la recollida selectiva i el reciclatge d’aparells elèctrics i electrònics a través de les biblioteques públiques de Catalunya. 

L’objectiu és intensificar la implicació de la ciutadania en la reducció de residus i en el canvi de sistema cap a una economia circular, que prioritzi el reaprofitament i valorització dels residus com a productes nous. 

Hi participaran un total de 68 biblioteques d’arreu del país, 20 de les quals pertanyen a la demarcació de Barcelona, 12 a la demarcació de Lleida, 11 a Tarragona, 12 a les Terres de l’Ebre i 6 a Girona. Fins el 12 de juny s’hi duran a terme diferents activitats com ara tallers, exposicions, vídeo fòrums i conta contes, entre altres. 

La programació de les activitats s’ha dut a terme amb la col·laboració de les centrals de biblioteques, de la Gerència de Serveis de Biblioteca de la Diputació de Barcelona, el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona i Biblioteques de Barcelona. Donada la situació de pandèmia actual, totes les activitats es realitzaran seguint les mesures de protecció dictaminades en cada moment.   

Tallers de reparació, exposicions, contes, màgia i videofòrums

Una de les activitats destacades és l’organització de tallers de reparació on s’ensenyarà a reparar petits aparells elèctrics i electrònics com ara mòbils, tablets, auriculars o reproductors de música, per allargar-ne la seva vida útil. Així mateix es donaran eines i consells pel bon manteniment d’aquests objectes i evitar que s’espatllin. Aquests tallers es realitzaran en 46 biblioteques d’arreu del territori. 

També es podrà veure una exposició itinerant amb plafons explicatius sobre el reciclatge dels residus d’aparells elèctrics i electrònics que viatjarà per les diferents biblioteques. 

Així mateix, s’ha organitzat un conta contes i un espectable de màgia a l’entorn de la recollida selectiva i sessions de videofòrum a la fresca amb l’exhibició de documentals relacionats amb la sostenibilitat.   

Finalment, s’instal·laran nous punts verds de recollida d’aparells elèctrics i electrònics a les diferents biblioteques participants.  

“Canvia el xip. Recicla’ls”

Aquesta iniciativa forma part de la campanya ‘Canvia el xip. Recicla’ls que, amb l’objectiu d’allargar la vida útil dels aparells elèctrics i electrònics, es va iniciar a finals de l’any 2019 però es va haver d’interrompre a causa de la crisi provocada per la Covid-19. Té com a horitzó els Objectius de Desenvolupament Sostenible del Pla Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya.

Està finançada pels Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP): Ecolec, Ecotic, Ecoasimelec, ERP, REINICIA, Eco-RAEE’s, Ecofimatica, Ecolum, Ambilamp que, com a responsables de la posada al mercat d’aparells elèctrics i electrònics, contribueixen a finançar-ne la recollida selectiva, el tractament i les campanyes de sensibilització. 

Segons les darreres xifres disponibles, a Catalunya, el 2019 es van recollir un total de 44.859,47 tones d’aparells elèctrics i electrònics provinents de les aportacions ciutadanes, en creixement exponencial tal com demostren les dades que recull l’ARC. 

Els residus aparells elèctrics i electrònics (RAEE) recollits selectivament són tractats per gestors autoritzats, els quals els preparen per a la reutilització o bé els tracten per separar les substàncies perilloses i recuperar els materials que els componen, especialment aquells de més valor.