Les Confraries de Pescadors cedeixen un fons documental de gran valor històric al Museu de la Pesca de Palamós

Museu de la Pesca de Palamós

Moment de la signatura del conveni entre l'alcladessa de Palamós, Mª Teresa Ferrés i el president de FTCPG , Antoni Abad, en presència del secretari de la FTCPG , i el president de la Confraria de Pescadors de Plalamós.

Aquest matí s’ha firmat el conveni de cessió de la documentació que podrà ser consultada i estudiada per part d’investigadors

Museu de la Pesca de Palamós
Moment de la signatura del conveni entre l’alcladessa de Palamós, Mª Teresa Ferrés i el president de FTCPG , Antoni Abad, en presència del secretari de la FTCPG , i el president de la Confraria de Pescadors de Palamós

La Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona ha cedit part del seu fons documental d’alt valor històric al Museu de la Pesca de Palamós per tal de garantir la seva correcta conservació així com la consulta i estudi per part d’estudiants, periodistes i ajuntaments, arxius comarcals i la universitat. El Museu de la Pesca compta amb un centre de documentació especialitzat en temàtica marítima i pesquera i valora de manera molt positiva la cessió d’aquest fons documental. Aquest fons s’ha cedit per un termini de deu anys, tot i que tant la Federació com el Museu de la Pesca podran sol·licitar, abans que s’acabi aquest termini i amb un preavís de dos mesos, la devolució de la totalitat o part de la documentació cedida. La Federació també pot retirar amb caràcter temporal els documents que consideri pertinents.

Aquest matí, el president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona, Antoni Abad, i l’alcaldessa de Palamós i presidenta de la Fundació Promediterrània, Teresa Ferrés, han firmat, a la seu del Museu de la Pesca de Palamós, el conveni de cessió de la documentació.

Correspondència, estadístiques, retalls de premsa i actes de reunions

La part del fons que s’ha cedit en dipòsit consta de milers de documents que el secretari de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona, Francesc Fàbrega, ha anat guardant en els últims vint i dos anys. Entre aquests documents hi ha la correspondència que la Federació  Territorial ha mantingut  amb el MAPA ( Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació),  el Ministeri de Treball , la Marina Mercant, el DARP , amb la Federació Estatal i la Catalana; la correspondència generada al llarg dels últims anys entre les onze confraries de les comarques de Girona; documents de comptabilitat, factures…; les estadístiques que les confraries han enviat a la Federació mensualment de les captures de peix realitzades;  retalls de premsa amb informacions d’interès sobre el sector; projectes de pesca que s’han dut a terme i d’altres que han quedat al calaix; circulars que la Federació Estatal ha enviat a la Territorial que informen de les normatives, legislació i acords presos d’abast estatal. El material inclou també les Actes de reunions de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors dels anys 2000 a 2007 sobre noves normatives i reglamentacions que fan referència a la pesca de Palangre, arts menors o quotes de pesca. També  hi ha un classificador específic per la Pesca de llum que inclou actes de reunions i de propostes d’aquest sector.

Ara el Museu de la Pesca de Palamós s’encarregarà de fer una base de dades amb tota la documentació del fons i digitalitzar-lo.

El president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona i patró major de Roses, Antoni Abad, ha destacat que es tracta d’un fons “d’un alt valor perquè hi ha acords històrics i documents importants del sector que pensem que els ciutadans interessats en el  món pesquer havien de conèixer”, per afegir que  “creiem que  aquests documents  que ha anat custodiant tant diligentment el secretari de la Federació havien de passar a mans d’una institució oficial perquè no es perdi una part de la memòria històrica”. L’alcaldessa de Palamós, Teresa Ferrés, per la seva banda,  ha destacat que es tracta d’una “documentació de molta utilitat”, subratllant “la importància d’unificar arxius del patrimoni marítim que genera el nostre entorn per tal de no perdre els nostres orígens i entitat”.

Cal destacar que aquest conveni estableix que la Federació podrà ampliar el fons documental amb noves aportacions.