Programa d'activitats del CAR Jove de Roses

Les denúncies i les detencions per violència masclista en l’àmbit de la parella han augmentat aquest any a Catalunya

Fins al 31 d’octubre, catorze dones han mort assassinades per violència masclista. Tretze a mans de les seves parelles/ ex parelles i una va ser assassinada en l’àmbit familiar. Cap tenia vigent una mesura judicial ni policial de protecció

Les denúncies en l’àmbit de la violència de gènere continuen augmentant de manera significativa any rere any, en especial després del 2020 amb la recuperació de la pandèmia provocada per la COVID- 19. Fins a l’octubre del 2023, els Mossos d’Esquadra han instruït 14.137 denúncies, un 9,6% més respecte el mateix període de l’any 2022 i s’han detingut 6.056 homes per violència masclista en l’àmbit de la parella, el que representa un increment del 13,2% respecte l’any 2022.

Les principals tipologies delictives que es denuncien més en l’àmbit de la violència de gènere per ordre de prevalença són les següents:

  • El delicte de maltractaments en l’àmbit de la llar que representa un 36,8% del total de fets delictius denunciats (5.226 de 14.187).
  • El delicte d’amenaces que suposa un 22,8% del total de fets delictius denunciats (3.229 de 14.187)
  • El delicte de trencament de condemna que correspon a un 14,3% del total de fets delictius denunciats (2.027 de 14.187).
  • El delicte de violència física/ psíquica habitual en l’àmbit familiar que representa a un 8,3% del total dels fets delictius denunciats (1.182 de 14.187).

 

Catorze dones assassinades: en nous dels casos l’entorn sabia que hi havia conflicte i/o violència en la relació

Fins al 31 d’octubre, dotze dones, d’entre 26 i 72 anys, han mort assassinades a mans de les seves parelles o exparelles, cinc més que durant el mateix període de l’any passat. També 1 dona trans assassinada per part de la seva parella i 1 dona de 79 anys d’edat assassinada a mans del seu fill menor d’edat. Cap tenia vigent una mesura judicial ni policial de protecció. En nou dels catorze casos l’entorn tenia coneixement que hi havia situacions de conflicte i/o violència en la relació. En tots els casos es van detenir els autors de l’assassinat poques hores després de que cometessin el crim. Els detinguts tenen entre 28 i 77 anys.

A continuació es detalla la casuística en que s’han produït els catorze feminicidis en l’àmbit de la parella/familiar:

  • Lloc dels fets: 13 dels crims es van produir en el domicili de la víctima i 1 es va perpetrar dins d’una habitació d’hotel. En aquest cas, víctima i presumpte autor estaven a Catalunya de vacances
  • Convivència: 13 de les dones assassinades convivien amb el presumpte autor en el moment de la mort i en 1 cas no hi havia convivència. En 12 casos víctima i autor eren parella sentimental
  • Víctimes amb fills/es menors: 4 de les dones tenien fills/es menors d’edat; han quedat orfes 8 menors d’edat.
  • Maltractaments de parelles anteriors: en 3 dels 14 casos, les víctimes havien patit maltractaments per part de parelles anteriors.
  • Coneixement de l’entorn: En 9 dels 14 casos l’entorn tenia coneixement que hi havia situacions de conflicte i/o violència en la relació.
  • Agressors persistents: En cap dels 14 casos hi ha denúncies de parelles anteriors dels presumptes autors, per tant, no hi ha cap agressor persistent.

 

Més denúncies per trencament de condemna i assetjament

L’assetjament, amb una crescuda del 62,8%, i el trencament de condemna, amb una pujada del 17,6%, dibuixen una línia ascendent en els delictes que tenen un impacte directe amb les dones que pateixen la violència masclista per part de les seves parelles o exparelles. També els delictes sexuals registren enguany un increment del 38% (de 654 fets denunciats enguany als 475 de  l’any passat).

Pel que fa a l’assetjament porta a la víctima a alterar greument el desenvolupament de la seva vida quotidiana. Aquest delicte se’l coneix també com a “stalking”, anglicisme importat a causa de la seva creixent incidència en l’ambient digital.

Les denúncies han incrementat un 62,8% respecte el mateix període de l’any 2022 (gener a octubre). L’augment d’aquest delicte des de l’any 2015 i fins l’any 2022 ha estat del 139,4%, passant de 198 denuncies a 433. La franja d’edat de les dones que denuncien és de 41 i 50 anys d’edat (29,7%), seguida de la de 31 a 40 anys (27,6%) i de la de 21 a 30 anys (20,7%).

El trencament de condemna és l’incompliment d’algunes de les mesures judicials de protecció, com per exemple l’ordre de no apropament, ordre de no comunicació per qualsevol mitjà o prohibició de residencia en un determinat municipi. De l’any 2015 a l’any 2022 es produeix un augment del 57,3% d’aquest tipus penal (any 2015: 2.032 i any 2022: 3.197). La majoria dels trencaments de condemna es produeixen sense la comissió de cap altre fet delictiu.

L’any 2023, la franja d’edat de les dones que denuncien aquest tipus de delicte es situa entre els 31 i 40 anys d’edat (33%), seguida de la de 41 a 50 anys (27,3%) i de la de 21 a 30 anys (23,2%), com succeeix en la resta de delictes que es denuncien en l’àmbit de la violència de gènere.

El trencament de condemna és un dels delictes amb més reincidència per part dels autors en l’àmbit de la violència de gènere: en els darrers 5 anys, un 34,7% dels autors va realitzar entre 2 i 5 trencaments de condemna i un 4,4% més de 6 delictes de trencament de condemna. Aquest és un delicte que impacta en el procés de recuperació de la dona i que sovint acaba transformant-se en una violència psicològica.

80 mesures de control telemàtiques

Actualment, a data 31 octubre de 2023, hi ha 80 mesures de control telemàtiques acordades judicialment a autors de violència de gènere. Aquest és un mecanisme que facilita la informació immediata a la policia d’un incompliment de la mesura acordada.

Des del 29 de gener de 2019, els Mossos d’Esquadra ofereixen a les víctimes de violència masclista i domèstica que tenen un nivell de risc molt alt, alt i mitjà la possibilitat de cedir les seves dades al Centre d’Atenció de Trucades 112 amb la finalitat que siguin incorporades com a alertants qualificades. Aquest servei està associat amb l’aplicació mòbil My112 i permet que en cas d’una trucada a través del 112 se les identifiqui de forma immediata com a víctimes amb risc.

1.075 proteccions policials realitzades del mes de gener a octubre

Enguany, un total de 13.278 dones han denunciat ser víctimes de violències masclistes a mans  de les seves parelles o exparelles, de les quals les víctimes menors d’edat representen el 4,4% (585). Les franges d’edat que han patit un increment més significatiu a l’any 2023 respecte l’any 2022 són la franja d’entre els 46 als 50 anys amb un augment del 19,7%, seguida de la franja  dels 51 als 60 anys amb un augment del 18,9%.

Pel que fa a les víctimes menors, es detecta una disminució del 4,1%, en concret de les edats d’entre 0 i 11 anys. Els fills i filles de les dones en situació de violència de gènere també es contemplen com a víctimes de la violència de gènere en les denúncies quan la reben directament ( agressions ) o indirectament ( observadors ) per part del pare agressor.

Víctimes per franja d’edat

Franges d’edat

Any 2023

Any 2022

% Variació 2023-2022

% 2023
respecte total

0 a 5 anys

66

83

-20,5%

0,5 %

6 a 11 anys

88

99

-11,1%

0,7 %

12 a 14 anys

113

112

0,9%

0,9 %

15 a 17 anys

318

316

0,6%

2,4 %

18 a 20 anys

675

662

2,0%

5,1 %

21 a 25 anys

1.506

1.396

7,9%

11,3 %

26 a 30 anys

1.781

1.686

5,6%

13,4 %

31 a 35 anys

2.091

1.871

11,8%

15,7 %

36 a 40 anys

2.042

2.040

0,1%

15,4 %

41 a 45 anys

1.991

1.844

8,0%

15,0 %

46 a 50 anys

1.290

1.078

19,7%

9,7 %

51 a 60 anys

963

810

18,9%

7,3 %

61 a 64 anys

128

112

14,3%

1,0 %

65 anys o +

226

236

-4,2%

1,7 %

Total

13.278

12.345

7,6%

100,0%

L’atenció de les víctimes en l’àmbit de la violència de gènere també ha augmentat en consonància amb l’increment de les denúncies. Els Grups d’Atenció a la Víctima han realitzat 12.896 seguiments de violència de gènere dels quals 9.863 seguiments són a dones que tenen una mesura judicial de protecció o de Fiscalia vigent.

Els Mossos d’Esquadra ofereixen protecció policial a víctimes que tenen nivell de risc mitjà, alt i molt alt, amb independència que tinguin atorgada pel Jutge una ordre de protecció o una altra mesura de seguretat. S’estableix un pla de seguretat amb unes mesures de protecció policials que s’adeqüen a les circumstàncies de risc de la víctima, de forma individualitzada.

A data de 31 d’octubre, els Mossos d’Esquadra estan fent protecció policial a 109 dones en situació de risc (mitjà, alt i molt alt). En relació a les proteccions policials efectuades al llarg de tot l’any 2023, les unitats de seguretat ciutadana i les ARRO han efectuat 62 proteccions policials de risc molt alt, 115 proteccions policials de risc alt i 898 proteccions de risc mitjà.

Augmenten les detencions, baixen els autors menors detinguts

Durant l’any 2023, s’han detingut/ investigat 12.140 autors de fets delictius en aquest àmbit, el  que suposa un increment del 8%. Pel que fa únicament a les detencions, incrementen un 9,2%passant de 6.056 a 5.545. Les detencions en autors menors d’edat han disminuït un 21,9% respecte el mateix període que l’any 2022.

Detinguts per franja d’edat

Franges d’edat

Any 2023

Any 2022

% Variació 2023-2022

% 2023 respecte total

14 a 17 anys

25

32

-21,9%

0,4 %

18 a 20 anys

153

167

-8,4%

2,5 %

21 a 30 anys

1.443

1.373

5,1%

23,8 %

31 a 40 anys

1.986

1.798

10,5%

32,8 %

41 a 50 anys

1.683

1.472

14,3%

27,8 %

51 a 60 anys

561

515

8,9%

9,3 %

61 a 64 anys

87

84

3,6%

1,4 %

65 anys o +

118

104

13,5%

1,9 %

Total

6.056

5.545

9,2%

100,0%

La franja d’edat d’homes autors de delictes en l’àmbit de la violència de gènere (investigats i detinguts) amb major percentatge és la de 31 a 50 anys d’edat. Representen un 60% del total dels autors VG. És una franja coincident amb la de les víctimes que denuncien. La franja d’edat d’autors menors d’edat es troba d’entre 14 i 17 anys, l’edat mitjana de l’autor menor de violència de gènere de 16 anys.

Autors (Investigats / Detinguts) per franja d’edat

Franges d’edat

Any 2023

Any 2022

% Variació 2023-2022

% 2023 respecte total

14 a 17 anys

131

120

9,2%

1,1 %

18 a 20 anys

332

307

8,1%

2,7 %

21 a 30 anys

2.659

2.544

4,5%

21,9 %

31 a 40 anys

3.813

3.548

7,5%

31,4 %

41 a 50 anys

3.483

3.150

10,6%

28,7 %

51 a 60 anys

1.179

1.104

6,8%

9,7 %

61 a 64 anys

200

176

13,6%

1,6 %

65 anys o +

343

291

17,9%

2,8 %

Total

12.140

11.240

8,0%

100,0%

Prevenir les violències masclistes i sensibilitzar sobre el fenomen

Des d’una vessant preventiva, els Mossos d’Esquadra duen a terme un treball centrat en la sensibilització i la difusió d’informació sobre les violències masclistes adreçat de manera genèrica a la ciutadania, i de manera més específica amb l’aproximació als col·lectius que potencialment són de més risc: menors, dones, persones grans i persones amb discapacitat.

Per abordar la prevenció de la violència de gènere amb garanties d’èxit, cal identificar constantment els problemes, inquietuds o necessitats i abordar-les amb perspectiva interseccional, és a dir, atenent a la combinació de circumstàncies i característiques individuals de cada víctima.

La violència de gènere o altres violències masclistes en els joves, estan molt invisibilitzades perquè sovint s’emmascaren en els estereotips sobre l’adolescència que normalitzen situacions d’abús o violència.

Les persones funcionàries adscrites als grups d’atenció a la víctima (GAV) i a les oficines de relacions amb la comunitat (ORC) són les encarregades d’aconseguir la màxima informació en aquest àmbit.

L’any 2023, els Mossos d’Esquadra ha fet 1.153 presentacions/col·loquis en l’àmbit de la violència masclista amb un total de 32.905 assistents. El 60% de les presentacions s’han realitzat a  menors i joves d’entre 12 i 21 anys d’edat (692 de 1.153).

Presentacions i col·loquis en l’àmbit de la
violència masclista

Any 2023

Any 2022

% Variació
2023-2022

Presentacions i col·loquis

1.153

788

46,3%

Nombre d’assistents

32.905

19.505

68,7%

Les violències masclistes que s’han abordat han estat en l’àmbit de la parella (524), les violències sexuals (376), consells de seguretat a dones en situacions de violència (109) i les ciberviolències masclistes en joves (92).

Arribar a les dones que pateixen violències masclistes

El correu electrònic d’atenció a les víctimes es va crear al mes de març de l’any 2020 amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania una eina de comunicació més àgil amb la policia.

Des de la Unitat Central d’Atenció i Seguiment a les Víctimes (UCASV), es gestiona el correu amb la finalitat d’assessorar i informar a persones que poden estar patint situacions de violència de gènere, violència domèstica o qualsevol altre forma de violència sobre menors, persones grans o persones amb discapacitat. De gener a octubre de l’any 2023, s’han gestionat 271 consultes pel correu, de les quals 62 han estat derivades directament al GAV del territori. L’àmbit de més consulta per correu electrònic ha estat sobre situacions de violència de gènere, seguidament de situacions de violència domèstica.

A banda d’aquest correu, els Mossos d’Esquadra disposen del servei de WhatsApp per donar suport a les dones i el seu entorn proper que sol·liciten informació sobre situacions relacionades amb violències masclistes, com per exemple: informació d’on poden adreçar-se per rebre assistència jurídica, social, psicològica o per denunciar uns fets. En cap cas es un  servei d’atenció immediata en situacions de de risc.

El nombre dels missatges de totes les converses gestionades del mes de gener al mes d’octubre de 2023 han estat un total de 6317 missatges de WhatsApp, que corresponen a 981 converses. S’han traspassat 100 casos directament als GAV perquè contactin directament amb la persona realitzava la consulta. La resta sol·licitaven informació sobre serveis especialitzats de la Xarxa de recursos assistencials.