Les eleccions a jutge i fiscal de 1931, document del mes de l’Arxiu de Roses

L’Arxiu Municipal de Roses publica aquest mes de novembre a la seva pàgina web el document titulat “Les eleccions a jutge i fiscal de Roses de 1931”, on es recullen el procediment i els resultats d’unes eleccions desenvolupades durant la II República que, a partir de la dictadura i la democràcia, ja no s’han realitzat més.

Els documents publicats consisteixen en les actes d’escrutini i de constitució d’una mesa electoral de les eleccions celebrades a Roses el 7 de juny de 1931, i il·lustren un dels canvis que suposà l’adveniment de la II República per a la ciutadania, com fou la responsabilitat d’escollir els càrrecs de jutge i fiscal dels seus municipis que, fins al moment, havien estat nomenats des del poder executiu.

En aquell moment Roses estava dividida en dos districtes electorals. Un corresponent als veïns de Roses, amb seu electoral a l’Escola Nacional de Nens a la riera de Gingolers, i un segon districte per als veïns de la Punta, amb seu electoral a l’Escola Pública Nacional de Nenes al carrer de Pi i Sunyer.

Al col·legi de Roses van votar 102 homes dels 324 (31,48%) que hi tenien dret, mentre que al de la Punta ho feren 112 dels 394 homes censats (28,43%). La participació global va ser d’un 29,81%. Cal tenir en compte que el vot femení no s’aprovà fins l’1 d’octubre de 1931. El resultat de les votacions va donar la victòria en el càrrec de jutge a Bonaventura Buscarons (amb un total de 211 vots), mentre que com a fiscal municipal va ser nomenat NarcísTurró Romañach, amb 209 vots.

Els documents corresponents a aquest procés es poden consultar a la secció “El document del mes” de la web de l’Arxiu Municipal de Roses. Aquesta secció té per objectiu posar a l’abast de la ciutadania aquells documents significatius per a la història de Roses, ja sigui per la seva importància intrínseca o per la transcendència que el document tingué en el posterior desenvolupament de la població.

Podeu consultar el document en el següent enllaç:

http://www.roses.cat/Arxius/Documents/Cultura/Arxiu/Novembre_2012.pdf