Suquet de peix de Rose

Les infermeres catalanes segueixen ampliant la seva participació en la indicació de medicaments

A partir d’ara, les infermeres podran indicar més medicaments, començant pels tractaments per a ferides i cremades

Les infermeres dels centres del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) poden indicar, des d’aquesta setmana, medicaments que necessiten recepta mèdica sempre i quan estiguin inclosos en una guia oficial publicada pel Ministeri de Sanitat amb aquest efecte. Des d’ara, ja poden indicar medicaments per tractar cremades i ferides, i en els propers mesos s’aniran incorporant més productes, amb altres usos.

Fins ara, aquests medicaments només podien ser prescrits pels metges/metgesses. La nova competència permet millorar l’accés de la ciutadania a la seva medicació, reforçar el rol autònom de les infermeres i infermers de Catalunya i augmentar l’eficiència evitant la duplicitat de visites.

Aquesta mesura se suma a l’activitat que estan realitzant les infermeres des de gener de 2021, acotada fins ara a indicacions de productes sanitaris i medicaments que no requereixen prescripció mèdica. A l’atenció primària més de 6.600 professionals ja han enregistrat més d’1.000.000 d’indicacions al sistema de recepta electrònica.

Això ha estat possible gràcies a la col·laboració estreta entre Salut i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

Guies i protocols

Actualment hi ha 5 guies estatals publicades: cremades, ferides, hipertensió, diabetis mellitus tipus 1 i 2, i ostomies. El Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica del Servei Català de la Salut elabora els corresponents protocols catalans, pas imprescindible per tal que les infermeres iniciïn la indicació en recepta electrònica d’aquests medicaments. Els protocols de ferides i cremades ja es troben publicats al web del Servei Català de la Salut i de forma progressiva s’aniran publicant la resta de protocols.