Les inspeccions realitzades a la demarcació de Girona revelen un compliment de la Llei del tabac en un 91’5%

Llei antic tabac

Un 0,8% dels incompliments eren per fumar o permetre fumar en llocs prohibits

Llei antic tabacEl Servei Regional a Girona de l’Agència de Salut Pública de Catalunya fa un balanç positiu del segon any d’aplicació de la Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, que avançava en la protecció de la salut dels ciutadans, especialment pel que fa als menors d’edat i als treballadors del sector de la restauració i de l’oci nocturn. Així, durant l’any passat, es van realitzar 3.048 inspeccions, en un 91,5% de les quals no es va detectar cap deficiència, un nivell de compliment semblant als dos anys anteriors.

Algunes de les dades recollides són les següents:

Sancions. Durant el 2012 s’han incoat 11 expedients sancionadors, dels quals 4 han estat per particulars que fumaven en un lloc prohibit i la resta per a titulars d’establiments que permetien fumar-hi (6 bars o restaurants i 1 establiment d’oci nocturn).

Denúncies. L’Agència de Salut Pública de Catalunya va rebre a Girona al 2012 un total de 19 denúncies, sensiblement inferiors a les de l’any passat (78): 10 de les quals contra el titular de l’establiment per permetre fumar en un lloc prohibit, 6 contra particulars per fumar en un lloc prohibit, 2 per deficiències en els mecanismes que permeten impedir l’accés de menors d’edat a les màquines expenedores de tabac i 1 per manca de senyalització de la prohibició de venda de tabac a menors d’edat.

Inspeccions. Al 2012 es van realitzar 3.048 inspeccions, en el 91,5% de les quals no es va detectar cap deficiència. El nivell de compliment s’ha mantingut estable des del 2010. En un 0,8% del 8,5% de les inspeccions on es van detectar deficiències, es consumia tabac en llocs on estava prohibit fer-ho. A part de les inspeccions que han fet els agents de Salut Pública, cal destacar que la Policia Local de diversos municipis, i els Mossos d’Esquadra també han col·laborat en comprovar el compliment de la normativa del tabac fent inspeccions especialment en locals d’oci nocturn, de pública concurrència i identificant particulars que fumaven en llocs prohibits.

RESUM GIRONA

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

INSPECCIONS FETES

1664

1952

2438

3716

3170

4253

3048

INSPECCIONS CORRECTES

1181

1376

1996

2895

2889

3913

2788

 

70,97%

70,49%

81,87%

77,91%

91,14%

92%

91,5%

INSPECCIONS INCORRECTES

483

576

442

821

281

340

260

 

29,03%

29,51%

18,13%

22,09%

8,86%

8%

8,5%

DENÚNCIES

4

39

42

44

24

78

19

REQUERIMENTS

7

59

75

41

23

23

10

EXPEDIENTS SANCIONADORS INCOATS

5

9

16

15

10

21

11