Les obres de reparació, restitució o renovació de l’asfalt dels carrers de Roses van a bon ritme

Asfaltat dels carrers de Roses

Els carrer Madrid, la Gran Via Pau Casals, la Ronda Miquel Oliva Prat i el carrer Puig Rom ja han vist renovat el seu asfalt

Les obres tenen un termini d’execució d’aproximadament 2 mesos i des que van començar, ara fa un mes, ja s’han enllestit els vials amb més superfície de paviment

Asfaltat dels carrers de Roses
El carrer Madrid, la Gran Via Pau Casals, la Ronda Miquel Oliva Prat i el carrer Puig Rom ja han vist renovat el seu asfalt

Al passat 13 de febrer, tot just acabat el Carnaval de Roses, l’Ajuntament va encetar les obres del projecte d’arranjament de l’asfalt de 36 carrers de Roses, emmarcat en l’anomenat Pla PVIR, Pla de Conservació de les Vies Públiques de Roses.
Uns treballs que contemplen la realització de tres tipus d’asfaltatge: restitució de capa d’asfalt, estesa d’una nova capa d’asfalt i reparació del paviment aixecat a causa de les arrels dels arbres.

I tot just quan s’ha complert un mes des que es van iniciar les obres, ja s’han enllestit pràcticament una quinzena dels 36 vials i espais públics que necessiten reparar, restituir o renovar el seu asfaltat, entre d’ells els de més superfície de paviment, per tant, les obres van a bon ritme segons el termini d’execució previst, que són d’aproximadament 2 mesos.
Així, els carrers que ja han vist renovat el seu paviment hi són Arquímedes, Avinguda de Rhode, Avinguda Díaz Pacheco, Doctor Arruga, Gauguin, Gran Via Pau Casals, Madrid, Nou, Puig Rom, Ronda Miquel Oliva Prat, , Rubens, Santiago Russinyol Toledo i Trinitat,.

Durant el mes que resta, aproximadament, per finalitzar aquest projecte d’arranjament de les via pública de Roses està previst actuar a les urbanitzacions del Mas Oliva, Mas Fumats, i Santa Margarita, així com en el centre de la Vila.
Cal destacar que a Santa Margarita, abans de fer les tasques de renovació de l’asfalt s’ha de dur a terme prèviament obres de millora a la xarxa de pluvials del carrer Cala Nans, que un cop finalitzades, es procedirà a l’asfaltatge de la plaça de l’Estel i resta de carrers de la marina residencial de Roses.

Així, els vials pendents de la renovació o reparació del seu paviment són l’Alhambra, Salamanca, Navarra, Espanya, París, Berlín, Amsterdam, Luxemburg, Oslo, Viena, Mainada, Aragó, Cala Llarga, plaça de l’Estel, aparcament de darrera de la piscina, ctra. de les Arenes, Port Marina, ronda de Circumval·lació, Andorra, av. del Pastor i Cap Gros.

Un cop finalitzades les obres, que compta amb un pressupost de 384.000 €. S’haurà renovat un total de 29.790 m2 de superfície de la via pública.

Pla PVIR

El Pla PVIR, Pla de Conservació de les Vies Públiques de Roses,  consisteix en la realització periòdica de treballs d’asfaltatge i pavimentació en aquells punts del municipi que presenten signes de deteriorament. La seva finalitat és el desenvolupament gradual de les millores necessàries per garantir la seguretat viària i l’accessibilitat. Els vials que es van incorporant a les millores responen a aquells que presenten un grau de deteriorament més elevat de la calçada, detectats pels serveis tècnics municipals, ROSERSA, i a partir de les observacions i informacions aportades per la col·laboració ciutadana.