Les platges de Roses obtenen una qualificació excel•lent de les seves aigües de bany

Gairebé totes les platges catalanes han acreditat la mateixa qualificació en la darrera setmana de control

Pel que fa a la temperatura de l’aigua, aquesta ha oscil·lat entre els 20ºC registrats a l’Alt Empordà i els 25ºC del Garraf

Platja Canyelles Petites a Roses

El resultat dels mostrejos fets per l’Agència Catalana de l’Aigua a 223 platges catalanes (248 punts de control) durant la darrera setmana de control de la present campanya (del 17 al 23 de setembre) ha evidenciat una qualitat excel·lent de les aigües de bany en un 99,6% de les platges,  mentre que un 0,4% (1 platja) han estat de qualitat bona. Cap platja ha estat deficient.

Pel que fa a la temperatura de l’aigua, aquesta ha oscil·lat entre els 20ºC registrats a l’Alt Empordà i els 25ºC del Garraf.

L’Agència Catalana de l’Aigua desenvolupa, entre l’1 de juny i el 25 de setembre, el pla de vigilància i control de les aigües de bany litorals amb el desenvolupament de programes de vigilància i informació de les platges.

Els objectius d’aquest pla es centren en gestionar les aigües de bany, garantint el compliment de la Directiva Europea d’Aigües de Bany (2006/7/CE) en termes de qualitat de les aigües per a ser aptes per al bany, i de vigilància de possibles episodis de contaminació i de proliferacions de fitoplàncton.

S’han controlat 223 platges a través de 248 punts de mostreig distribuits de la següent manera: 86 a la demarcació litoral de Girona, 81 a Barcelona i 81 a Tarragona. Així mateix trambé s’ha dut a terme el control de les aigües de bany continentals des de l’1 de juliol fins el 30 d’agost.