L’Esport com a eina de transformació social

Vero Medina

Vero Medina, regidora de Joventut i Esports de Roses

Sempre he pensat que l’Esport és un gran recurs educatiu per treballar la inclusió i la integració social i que cal posar-lo a l’abast de tota la nostra ciutadania a fi d’aconseguir aquesta fita.

Per això mateix crec que l’ampliació de la zona esportiva de Roses no només donarà resposta a les necessitats de diversos col·lectius que realitzen pràctiques esportives diferents sinó també servirà per trencar barreres i donar pas a la participació i a la socialització del nostre entorn.

Ara ens toca posar fil a l’agulla a aquest projecte, fruit de l’anterior legislatura, per desenvolupar pràctiques esportives on tothom tingui cabuda, abordant-les des d’una perspectiva inclusiva i posant al servei de la nostra gent unes instal·lacions de qualitat.

És per això, que des de l’administració, hem de ser capaços d’afavorir la inclusió de totes les persones: famílies, nens i joves,  gent gran,  gent amb diversitat funcional, etc. i fer-los partícips d’aquest gran instrument de creixement físic i personal.

Perquè l’esport és la base de la nostra salut però també ens pot fer descobrir la substància essencial de gaudir d’ un enorme esperit de lluita, amistat, honestedat, esforç, felicitat i respecte.

Realment són molts els reptes que tenim sobre la taula i els volem acomplir valorant en tot moment les mancances de la nostra ciutat per a crear un gran projecte esportiu basat en una clara intencionalitat educativa.

En definitiva, crec fermament que l’esport és una gran eina de transmissió de valors de convivència, de tolerància i de cooperació que són imprescindibles per viure i conviure dins d’una societat multicultural i plural.

Seguim!

Verónica Medina
Regidora de Joventut i Esports