L’Estat espanyol penalitza les Comunitats Autònomes en el nou repartiment del dèficit

Repartiment dèficit

Amb l’ampliació del 3% al 6,3%, l’Estat obté 33.000 milions d’euros de marge, i només en vol cedir 1.000 a les comunitats

Repartiment dèficitEl nou repartiment de l’objectiu de dèficit aprovat pel Govern espanyol per aquest 2013 penalitza les comunitats autònomes i, en canvi, beneficia l’Estat. El Govern espanyol s’emporta un marge de 33.000 milions d’euros, i només en vol cedir 1.000 a les comunitats.

El sostre de dèficit fixat inicialment per al conjunt de les administracions públiques espanyoles per aquest 2013 se situava en el 3%, un percentatge que equival a un marge de 30.000 milions d’euros. D’aquesta xifra, les autonomies havien de complir un objectiu de l’1,1%, és a dir, un terç del total que, traduït en números, representava 11.000 milions de marge. Ara, després que Brussel·les hagi autoritzat a flexibilitzar el topall de dèficit, l’Estat l’ha situat en el 6,3%. Això vol dir que les administracions públiques espanyoles es poden endeutar enguany per 63.000 milions d’euros, 33.000 més dels previstos inicialment. En realitat, però, és l’Estat qui es queda la pràctica totalitat d’aquest relaxament, ja que només vol cedir una dècima del dèficit a les autonomies. El seu objectiu de dèficit passa de l’1,1% a l’1,2% o, el que és el mateix, d’11.000 a 12.000 milions d’euros de marge.

El Govern de la Generalitat mantindrà la pressió política i adverteix que no presentarà uns pressupostos amb l’1,2%, una xifra insostenible

El desequilibri és evident: dels 33.000 milions d’euros de marge de l’Estat, 32.000 se’ls queda el Govern espanyol i en vol cedir 1.000 a les autonomies, quan són aquestes les que gestionen les polítiques de l’estat del benestar. Davant d’això, el Govern de la Generalitat insta a fer pinya perquè l’Estat corregeixi una distribució totalment insostenible i situï en un terç del total l’objectiu de dèficit per a les comunitats, tenint en compte que suposen un terç de la despesa. En aquest sentit, l’Executiu adverteix que, “per dignitat i per sentit comú” –en paraules del conseller de la Presidència–, no presentarà uns pressupostos amb l’1,2% aprovat.