L’estat ofega econòmicament Catalunya

L'Estat ofega econòmicament la Generalitat

Catalunya disposaria avui de 8.567,7M d’euros més si l’estat pagués els seus deutes

L'Estat ofega econòmicament CatalunyaL’ofec econòmic al que Catalunya està sotmesa per part de l’estat espanyol arriba ja als 8.576,7M d’euros, tal i com va denunciar el conseller de la Presidència, Francesc Homs, ahir. Una quantitat que la Generalitat podria utilitzar per fer front a les dificultats econòmiques.

D’aquests 8.576 milions d’euros, 5.227,5M corresponen al deute de l’estat pel que fa a inversions en infraestructures. Es tracta d’una xifra reconeguda pel Ministeri de Foment com a deute pendent, i que en cas d’abonar-se suposaria la liquidació dels deutes que acumula l’estat en concepte de la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Als impagaments en matèria d’infraestructures, cal afegir la reducció progressiva dels ingressos finalistes assignats a Catalunya en els Pressupostos Generals de l’Estat, una xifra que va arribar als 712,8M d’euros en els exercicis 2011 i 2012. Aquí s’inclou la reducció de recursos provinents de l’estat en els programes d’ocupació i formació dels treballadors (280,7M) o en Educació i Recerca (141,7M), entre d’altres. No sempre ha estat possible reduir l’activitat associada a aquests recursos provinents de l’estat, de forma que sovint la Generalitat ha hagut de finançar-la amb recursos propis.

Al marge d’aquestes actuacions, el govern de l’estat també ha aprovat mesures que han suposat un increment de la despesa de la Generalitat, com ara l’augment del tipus de l’IVA, que obligarà a Catalunya a pagar 264M d’euros addicionals en els anys 2012 i 2013. Entre les decisions de l’estat que han fet créixer la despesa del govern català destaquen també les derivades de la deslleialtat institucional del govern espanyol, com els impagaments associats al compliment de la llei de la dependència i diverses mesures en matèria de salut. D’altra banda, cal tenir en compte la penalització econòmica que va partir la Generalitat pel retard en el pagament de les seves quotes de la Seguretat Social, un retard provocat pel mateix govern espanyol, que no va fer efectiu a temps el pagament mensual del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) assignat a Catalunya. En conjunt, aquest tipus de decisions han causat un increment de la despesa de 1.762,5M d’euros a la Generalitat.

A més a més, cal sumar les mesures que suposen una reducció dels ingressos previstos per a la tresoreria de la Generalitat. Això inclou les reiterades accions del govern espanyol per bloquejar la generació de nous ingressos, com ara la interposició dels recursos davant del Tribunal Constitucional contra l’euro per recepta (que tenia un  impacte econòmic previst de 198M euros) o contra l’impost sobre els dipòsits bancaris (amb uns ingressos estimats de 500M euros). Una altra mesura aprovada pel govern català i destinada a augmentar els ingressos de la Generalitat que també es troba paralitzada per la voluntat del govern espanyol són les taxes judicials catalanes, suspeses també cautelarment pel Tribunal Constitucional. En conjunt, aquestes decisions estatals que han suposat un decrement dels ingressos de la Generalitat sumen un volum de pèrdues de 873,9M.