L’Hospital de Figueres habilita un Espai per als pacients que tenen l’alta però no poden marxar del centre

Hospital de Figueres
El nou espai de pre-alta habilitat per l'Hospital de Figueres

L’objectiu és alliberar llits i habitacions per agilitzar els ingressos de persones procedents d’Urgències i del Bloc Quirúrgic

Des d’avui l’Hospital de Figueres habilita un Espai d’acollida de pre-alta hospitalària a la planta d’Hospitalització Quirúrgica que funciona de les 11 h a les 17 h sota l’atenció d’una auxiliar d’infermeria. L’estança consta de sis butaques separades per cortines i amb preses d’oxigenoteràpia per si fos necessari.

Aquest servei es destina als pacients que han estat donats d’alta però que per motius diversos no poden marxar del centre i fins ara s’esperaven a la seva habitació. D’aquesta manera es poden alliberar llits i habitacions per agilitzar els ingressos de persones procedents dels serveis d’Urgències i del Bloc Quirúrgic.

Només faran ús de l’Espai d’acollida de prealta hospitalària aquells pacients adults que hagin estat ingressats i que no tinguin dificultats per estar asseguts. No s’hi inclouen les persones en període d’aïllament per malaltia contagiosa (la COVID o una altra) o en fase de desorientació.

La mesura és una continuació de les actuacions que ja es van impulsar la setmana passada amb l’objectiu que l’Hospital de Figueres disposi del màxim de llits disponibles i pugui fer front a aquesta segona onada a l’Alt Empordà del coronavirus, compatibilitzant l’atenció Covid amb l’activitat ordinària del centre.

Més canvis

Actualment, l’Hospital de Figueres té 44 pacients ingressats. Aquesta xifra s’acosta a la que va registrar en el pic de la pandèmia, que va ser de 46.

Davant l’augment dels casos, a partir d’aquest dimecres 28 d’octubre es restringeix l’horari de visita del pacient ingressat a una hora diària en la franja de matí, enlloc de les dues hores permeses fins ara. Així a partir de dimecres l’horari de visita serà de les 13 a les 14 hores.

La finalitat del canvi és reduir al màxim la circulació de persones per l’interior de l’hospital i evitar el contagi de pacients i professionals.