Suquet de peix de Rose

L’Hospital de Figueres, pioner a la demarcació de Girona

Hospital de Figueres
La Dra Anna Palou atenent un pacient a la Unitat de Maneig Integral de Pacients amb Insuficiència Cardíaca de l’Hospital de Figueres

L’Hospital de Figueres és el primer centre gironí que disposa d’una Unitat de Maneig Integral de Pacients amb Insuficiència Cardíaca

El Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Figueres va formalitzar, el desembre passat, l’atenció als pacients amb Insuficiència Cardíaca amb la seva vinculació al programa UMIPIC (Unitat de Maneig Integral de Pacients amb Insuficiència Cardíaca), i es converteix així en el primer centre de la demarcació de Girona que disposa d’aquesta estructura assistencial. A Catalunya, n’hi ha cinc (a part de Figueres, hi ha la Corporació Sanitària Parc Taulí, l’Hospital Municipal de Badalona, l’Hospital d’Igualada i l’Hospital de Viladecans) i en tot l’Estat espanyol, cinquanta.

Es tracta d’un model de gestió que centra els seus objectius en oferir a les persones amb problemes cardiovasculars una atenció sanitària de qualitat i sostenible per al sistema públic.

Les unitats de maneig integral de pacients amb insuficiència cardíaca són un model de gestió de pacients crònics centrat en tres aspectes fonamentals: l’educació de conceptes bàsics implicant la persona atesa i la família en la malaltia, la valoració integral d’aquest tipus de pacients pluripatològics i la continuïtat assistencial en coordinació amb Atenció Primària. Els seus objectius generals són reduir la taxa de reingressos i visites a Urgències, reduir el nombre de consultes a altres especialitats, disminuir la morbimortalitat i, en definitiva, millorar la qualitat de vida de la persona malalta amb insuficiència cardíaca.

La UMIPIC, que ja ha estat funcionant els darrers sis anys com a Hospital de Dia Especialitzat de Medicina Interna (HDMIE), centra els seus objectius en oferir als pacients amb problemes cardiovasculars una atenció sanitària de qualitat i sostenible per al sistema públic, mitjançant el compromís en l’atenció global de totes les malalties, l’educació sanitària, l’ús eficient dels recursos econòmics i la motivació professional. 

«La nostra finalitat és l’impuls dels valors basats en el respecte, afecte i integritat ètica cap al pacient i la família, mantenint la seva autonomia, garantint la confidencialitat de la informació mèdica, i promovent una actitud de col·laboració amb tots els professionals sanitaris, amb l’objectiu últim del benestar del pacient», ha explicat la metgessa Anna Palou, responsable de la UMIPIC i cap clínic del Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Figueres.

Aquesta iniciativa se suma a la ja consolidada UIC (Unitat d’Insuficiència Cardíaca) de l’Hospital de Figueres, que, a més, compta amb l’acreditació SEC-EXCELENTE per la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC), per tal d’oferir un model assistencial d’excel·lència per al pacient amb insuficiència cardíaca de la nostra comarca.