L’Hospital de Figueres renova la seva unitat de Diàlisi per fer tractaments més segurs i senzills

Unitat de Diàlisi de l'Hospital de Figueres
La unitat de Diàlisi de l'Hospital de Figueres, renovada

Aquesta modernització permet que tots els pacients siguin tractats amb la tècnica capdavantera de diàlisi a Catalunya

Unitat de Diàlisi de l'Hospital de Figueres
La unitat de Diàlisi de l’Hospital de Figueres, renovada

L’Hospital de Figueres ha renovat i actualitzat els 26 monitors del Servei de Nefrologia. Una  modernització de les instal·lacions que permetrà als pacients tractar-se amb una tècnica capdavantera de la diàlisi a Catalunya, l’hemodiafiltriació, que combina la diàlisi amb filtració.

Aquesta tècnica és molt més ben tolerada pels pacients, és més confortable, té menys complicacions a la vegada que uns índexs més alts de supervivència.

D’altra banda, l’Hospital Comarcal també ha renovat i millorat la planta de tractament d’aigües que permet obtenir un líquid de diàlisi ultrapur per poder-lo infondre en el pacient quan se li practica el tractament. Aquesta nova planta desinfecta l’aigua amb calor i de manera automàtica, en comptes de fer-ho químicament i de forma manual, esdevenint així un procediment més segur pel pacient.

Totes dues actuacions de modernització estan valorades en més de 500.000 d’euros, amb un el finançament que anirà repercutint durant tot el període de vida útil dels aparells.

El Servei de Nefrologia de l’Hospital de Figueres es va posar en funcionament l’any 1976. I actualment, a la comarca de l’Alt Empordà hi ha 63 pacients que fan hemodiàlisi i 12 diàlisi peritoneal, a més 112 persones que són portadores d’un ronyó trasplantat.

Al 2015 es van fer més de 10.000 sessions d’hemodiàlisi i 3.000 més de diàlisi peritoneal.