L’INCASÒL finalitza la rehabilitació d’un baluard de la Ciutadella de Roses

Baluard de Sant Andreu de la Ciutadella de Roses
del Baluard de Sant Andreu a l'interior de la Ciutadella de Roses

La rehabilitació del baluard de Sant Andreu ha estat finançada per l’INCASÒL, mitjançant els fons econòmics aportats per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, i per l’Ajuntament de Roses

Baluard de Sant Andreu de la Ciutadella de Roses
Baluard de Sant Andreu a l’interior de la Ciutadella de Roses

L’Institut Català del Sòl, INCASÒL, ha finalitzat les obres de restauració del Baluard de Sant Andreu del recinte de la Ciutadella de Roses. Les obres han permès reformar les casamates al costat oest del baluard tot refent la volumetria enderrocada i habilitant l’espai interior com a  magatzem arqueològic. La funció serà allotjar de manera ordenada i amb condicions controlades de salubritat i clima, els materials procedents dels treballs de recerca efectuats en el mateix parc.

La rehabilitació del baluard ha tingut un cost de 195.333 €, IVA exclòs, finançat per l’INCASÒL (74.587 €), mitjançant els fons econòmics aportats per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, i per l’Ajuntament de Roses (120.746,3 €). Els promotors del projecte són l’Ajuntament de Roses, el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament de Cultura i l’Institut Català del Sòl, dins del programa de l’1 per cent cultural. L’obra l’ha executat l’empresa Freyssinet SA i han tingut una durada de vuit mesos.

La Ciutadella de Roses és un bé cultural d’interès nacional (BCIN), des de 1961.

L’estructura original del baluard es coneix gràcies al plànol de l’enginyer Giovanni Battista Calvi de l’any 1552 que es conserva de la Ciutadella. El baluard de Sant Andreu té dues casamates, una per cada un dels flancs, que donen sortida a unes canoneres obertes en el mur. Aquestes casamates no van desaparèixer amb les reformes del s.XVII quan es van eliminar els baluards sinó que les van reconvertir amb magatzems, adaptats més tard, probablement a mitjans del segle XVIII, com quarters a prova de bomba.