L’Ingrés Mínim Vital arribarà 11.763 llars de la província de Girona

Ingrés Mínim Vital

L’Ingrés Mínim Vital (IMV) es pot sol·licitar des d’ahir dilluns, 15 de juny, a través de diversos canals

L’Ingrés Mínim Vital arribarà a 11.763 llars de la província de Girona, beneficiarà 34.572 persones i tindrà una incidència especial en aquelles llars en les què hi visquin menors. De fet, a Girona més del 33% dels beneficiaris potencials d’aquesta ajuda són menors, concretament 11.737. L’Ingrés Mínim Vital, que serà de caràcter permanent i es pot sol·licitar des d’ahir dilluns,15 de juny, té com a objectiu principal l’erradicació de la pobresa extrema i l’exclusió.

L’Ingrés Mínim Vital és la resposta del Govern al problema estructural de pobresa que existeix al conjunt d’Espanya i que fins ara no havia estat suficientment atès per les polítiques existents. La seva posada en funcionament s’ha accelerat per ajudar a cobrir les situacions de vulnerabilitat causades per la COVID-19, que se sumen a les de les famílies que ja es trobaven en dificultats prèviament.

El Subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, ha destacat que “aquesta mesura històrica determina el camí cap a la construcció d’una societat més justa, més equitativa i compromesa amb les persones que la formen” i ha subratllat que “per primera vegada els ciutadans i ciutadanes de les comarques gironines que es troben en dificultats serioses de subsistència tenen la garantia que l’Estat els oferirà una protecció efectiva”. Bramon ha conclòs que “l’Ingrés Mínim Vital és, doncs, l’exemple clar del que han de representar les reformes estructurals per avançar en justícia social i per reduir la pobresa”.

Com es pot sol·licitar?

L’Ingrés Mínim Vital es pot sol·licitar a través de diferents vies:

  • En primer lloc, a través de la reconversió automàtica de beneficiaris de la prestació per fill o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat menor del 33%. En aquest sentit la Seguretat Social ja ha fet les comprovacions de requisits de renda i patrimoni i reconeixerà d’ofici unes 7.000 llars a Catalunya. Aquest col·lectiu percebrà el primer pagament de l’Ingrés Mínim Vital el pròxim dia 26 de juny.
  • En segon lloc també es podrà reconèixer la prestació a aquells beneficaris de rendes de les comunitats autònomes que compleixin els requisits per accedir a l’Ingrés Mínim Vital. L’Institut Nacional de la seguretat Social ha dissenyat un protocol d’intercanvi d’informació perquè les comunitats autònomes que el compleixin puguin remetre informació dels seus beneficiaris perquè es pugui reconèixer la prestació a aquestes llars.
  • A més a partir d’avui dia 15 de juny es pot sol·licitar aquesta prestació a l’INSS a través de la seu electrònica de la Seguretat Social (amb i sense certificat digital) i a les oficines d’atenció i informació de la Seguretat social (CAISS) quan la situació sanitària ho permeti.
  • Finalment, hi haurà una quarta via d’accés a través dels Ajuntaments.

Des de quan es pot presentar la prestació?

Des d’ahir dilluns es poden presentar les sol·licituds al lloc web de la Seguretat Social. A més, per que els beneficiaris puguin recavar la documentació i no perdin drets en totes les sol·licituds presentades fins el 15 de setembre els efectes econòmics de la prestació es retrauran al dia 1 de juny. La prestació es percebrà mensualment i es cobrarà en 12 pagues.

Qui pot sol·licitar-ho?

El primer requisit per accedir a l’IMV serà el de la vulnerabilitat econòmica. També s’haurà d’haver sol·licitat les prestacions i pensions a les quals es podria tenir dret.

L’Ingrés Mínim Vital parteix de 14 tipologies de llars (en funció dels número de membres i de si son monoparentals) i estableix un nivell de renda diferent per a cada tipus de llar.
El nivell mínim que correspon a les llars unipersonals es de 5.538 euros a l’any, l’equivalent a una pensió no contributiva. L’IMV està dissenyat de forma que completa les rendes preexistents (entre altres, les salarials) fins al llindar garantit per a cada tipus de llar. Si no es disposa de rendes s’asseguraria la totalitat del llindar garantit; però si se’n disposa es cobrirà la diferencia entre el llindar garantit i la renda existent. D’aquesta manera la renda mitjana garantida és de 10.070 euros a l’any per llar, mentre que l’import de la prestació serà d’uns 4.400 euros anuals.
El pressupost anual de la prestació a Catalunya ascendirà a 400.000.000 euros.

Telèfon d’atenció gratuïta

L’institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ha posat en marxa una línia de telèfon gratuïta per a les consultes dels ciutadans i ciutadanes sobre l’IMV. El número del telèfon és el 900 20 22 22. L’horari d’atenció es de 9.00 hores a les 14.30 hores. La pròxima setmana començarà a funcionar també en horari de tarda.