Suquet de peix de Rose

L’Institut de Recerca Glòria Compte impulsa un projecte contra l’edatisme amb el suport de la Fundació La Caixa

Institut de Recerca Glòria Compte
D’esquerra a dreta, Pere Plaja, director d’Innovació, Recerca i Desenvolupament de la FSE; Sergi Iglesia, director gerent de la FSE; Ferran Llach, director de Banca d’Institucions de CaixaBank a Girona, i Esther Celda, directora d’Atenció intermèdia de la FSE

El projecte, que inclou diferents accions per a estudiar el fenomen i impulsar activitats sensibilitzadores entre joves i professionals assistencials de l’Alt Empordà, rep una donació de 10.000 euros de la Fundació La Caixa

Un projecte impulsat per l’Institut de Recerca Glòria Compte de la Fundació Salut Empordà (FSE) per a analitzar l’edatisme respecte les persones grans tant en joves com en professionals assistencials de l’Alt Empordà ha rebut una aportació de 10.000 euros de la Fundació La Caixa, a través de CaixaBank. La iniciativa vol desenvolupar activitats sensibilitzadores i formatives i s’emmarca en l’acció proposada per la Taula pels drets de les persones grans de l’Alt Empordà, la qual va néixer el 2019 sota el paraigua del Pla d’Atenció Integrada Social i Sanitària (actual AISS) i en què es va considerar prioritari abordar els maltractaments a les persones grans.

Gràcies al suport econòmic de la Fundació La Caixa, a través de CaixaBank, aquest projecte crearà, difondrà i analitzarà una enquesta per conèixer la percepció de joves i adolescents d’ESO i la de professionals assistencials de serveis sanitaris i socials de l’Alt Empordà en relació al tracte que reben les persones grans. L’objectiu final de la iniciativa és promoure estàndards de bon tracte cap a aquest col·lectiu per part de totes les persones que treballen en centres i institucions de la comarca. En aquest sentit, el personal assistencial rebrà formació i eines per tal d’homogeneïtzar els criteris de detecció dels maltractaments, el protocol d’intervenció en aquests casos i les mesures de prevenció i promoció del bon tracte.

A l’Alt Empordà, fa anys que es treballa per crear una xarxa tècnica i professional d’atenció als casos complexos de maltractaments a les persones grans amb el suport de diferents entitats i organitzacions.

Tal com explica el director del departament d’Innovació, Recerca i Desenvolupament de la FSE, el doctor Pere Plaja, “estem molt agraïts a la Fundació ‘la Caixa’ perquè ens calen recursos econòmics per ampliar i mantenir accions de sensibilització contra l’edatisme i arribar a penetrar més en els diferents àmbits de la societat. El principal repte que tenim és propiciar un entorn social d’envelliment saludable i de suport a l’Alt Empordà i promoure una comarca sensible amb els drets de les persones grans en un context d’alta diversitat cultural i generacional”. Plaja afegeix que “és imprescindible sensibilitzar els professionals des dels àmbits social, sanitari i educatiu, perquè es replantegin la manera en què es comuniquen amb les persones grans, evitant tractes poc respectuosos, infantilitzadors o sense tenir en compte les demandes expressades per elles mateixes. D’aquí la iniciativa d’impulsar aquest projecte des de l’Institut de Recerca Glòria Compte”.

A través de l’àmplia xarxa d’oficines de CaixaBank, la més gran d’Espanya, els professionals poden detectar les necessitats més urgents i properes de cada territori, i canalitzar les ajudes de la Fundació La Caixa dirigides a donar resposta a aquestes necessitats.
El 2023, es va donar suport a gairebé 5.850 projectes de més de 5.300 entitats socials.

Les projeccions

Segons les projeccions fetes per l’IDESCAT per l’Alt Empordà, l’any 2042 el nombre de persones amb 65 anys creixerà el 52,45 % respecte del 2022. Aquesta transformació demogràfica tindrà efectes en quasi tots els aspectes de la societat. Es produirà un increment molt significatiu del pes social de les persones grans, acompanyat d’una major diversitat d’aquest col·lectiu (edat, estat de salut, situació social, tradicions i creences) i de la introducció d’un nou discurs, el de les persones grans actives. Una realitat que significarà afrontar nous reptes: assegurar un envelliment saludable i canviar la forma de pensar, sentir i actuar davant les persones grans i davant de l’envelliment.