L’institut Illa de Rodes de Roses inaugura un nou curs escolar de Cicles Formatius

Institut Illa de Rodes
Alumnes de l'institut Illa de Rodes que cursen els Cicles Formatius

Cicles Formatius de grau Mitjà en Activitats Fisicoesportives i de grau superior Dual en Ensenyament i Animació Esportiva

L’Institut Illa de Rodes de Roses ha inaugurat el nou curs escolar de cicles formatius de la familia d’Activitats Fisicoesportives. Concretament el cicle de grau mitjà en Conducció d’activitats Fisicoesportives en el Medi Natural (CAFEMN), el qual imparteix des de fa 12 anys, i que el curs passat va començar la primera promoció el cicle de grau superior Dual TSEAS (Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva).

El centre va apostar l’any passat per la formació professional en format Dual pel grau superior. El cicle té una durada de dos anys, en aquests moments 30 alumnes inicien el 1r curs i 22 alumnes ja cursen 2n.  El format dual és opcional i  consisteix a compaginar la formació  entre el centre educatiu i les empreses del sector per optimitzar els aprenentatges, les hores  de dedicació a l’empresa són remunerades i cotitzen a la SS. La primera promoció que es graduarà en 2020 compta amb 8 alumnes dual, la resta de l’alumnat realitza pràctiques tradicionals en les empreses.

Aquests estudis, en especial en el seu format dual, han tingut molt bona rebuda dins el sector dedicat a l’esport i l’animació turística. S’han signat convenis de col·laboració entre el Departament d’Educació, mitjançant l’Institut, i les empreses o entitats interessades. 

L’experiència ha estat certament enriquidora per totes les parts: alumnat, professorat i entitats, de tal manera que des de l’Institut Illa de Rodes animen a més empreses a participar en el seu projecte educatiu, obrint les seves portes obertes a tot tipus d’iniciatives que ajudin a millorar la formació de l’alumnat.