L’institut Illa de Rodes és un dels cinc centres públics de tot Girona que cursarà el Batxibacc l’any vinent

L’institut Illa de Rodes de Roses s’afegeix, el curs 2014-15, a la xarxa de centres de secundària que oferirà el currículum mixt Batxillerat – Baccalauréat (Batxibac)

Institut Illa de Rodes
Institut Illa de Rodes de Roses

L’Institut Illa de Rodes oferirà els estudis de Batxibac el curs vinent, sent un dels cinc centres públics d’educació secundària de les comarques de Girona que donarà la possibilitat al seu alumnat, des de l’inici de l’Educació Secundària Obligatòria, la possibilitat d’escollir la Llengua francesa com a primera llengua estrangera i afegir-la com a segona llengua a partir de cursos superiors.

El programa Batxibacc permet als estudiants de batxillerat obtenir la doble titulació batxillerat-baccalauréat si cursen un terç de l’horari en llengua francesa, incorporen al seu currículum les matèries Llengua i literatura francesa i Història de França, i superen una prova externa.

L’experiència sostinguda d’intercanvis acadèmics amb alumnat i instituts de França, així com la participació en projectes i programes d’impuls a les llengües estrangeres, han estimulat el Claustre i el Consell Escolar de l’institut Illa de Rodes a presentar aquest projecte, que ha estat escollit pel Departament d’Ensenyament.
Una nova oferta educativa que, com afirma el director del centre, Josep Lluís Tejeda, van considerar necessària sol·licitar “per tal d’afavorir que els nostres estudiants, i les seves famílies, puguin obtenir un valor afegit als seus estudis post obligatoris. A més, en anys anteriors algunes famílies ja s’havien acostat al centre per a suggerir-nos-ho, i enguany hem apostat per a sol·licitar-ho”.
L’institut rosinc ofereix la Llengua francesa com a primera llengua des de prime d’ESO, i com a segona a partir de cursos superiors, impulsant “que els nostres alumnes es presentin a les proves d’obtenció dels diplomes DELF”, va assenyalar Tejeda, per afegir que “tot plegat ens feia veure que era el moment d’apostar per aquesta doble titulació”.
Una aposta decidida d’impulsar l’aprenentatge de i en llengües estrangeres que contempla, a més, el projecte de direcció de l’institut Illa de Rodes i pel qual Josep Lluís Tejeda va ser seleccionat per dirigir-lo per al periode 2014-2018.

Per accedir al Batxibac els alumnes han de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

L’objectiu és que en acabar l’etapa l’alumnat hagi assolit en llengua francesa almenys el nivell B2 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües, a més d’obtenir, segons el director de l’institut Illa de Rodes, avantatges “ben tangibles pel que respecta a  l’accés a la Universitat, ja que el  Baccalauréat permet accedir a estudiar en qualsevol universitat de França, dins del seu marc regulat d’ingrés, i és, també, una segona via per a un estudiant, a l’hora d’accedir a estudis universitaris, tant a Catalunya com a  l’estat espanyol”.

La direcció de l’institut Illa de Rodes té previst celebrar una reunió de presentació de les característiques, oferta curricular i d’activitats, així com dels terminis de preinscripció del Batxibacc per al proper dijous 10 d’abril, a les 19 hores, a la Sala d’Actes del centre educatiu.