Llum verda ambiental a l’ampliació del dipòsit controlat de Pedret i Marzà

Abocador comarcal de l'Alt Empordà

Imatge aèria de l'abocador comarcal de l'Alt Empordà

El projecte consisteix a ampliar l’abocador comarcal de l’Alt Empodà amb un nou vas de més de 940.000 metres cúbics

Abocador comarcal de l'Alt Empordà
Imatge aèria de l’abocador comarcal de l’Alt Empordà

La Ponència ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat ha atorgat l’autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental favorable al projecte d’ampliació del dipòsit comarcal de l’Alt Empordà, al terme municipal de Pedret i Marzà, que ha promogut el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. El projecte consisteix a ampliar l’abocador amb un nou vas de més de 940.000 metres cúbics i una superfície d’uns 72.000 metres quadrats, de manera que augmentarà la capacitat fins als gairebé 2.500.000 metres cúbics. La vida útil de la nova fase es preveu per a 17 anys. També s’hi construiran instal·lacions auxiliars com una de deshidratació de fangs, una bassa provisional de lixiviats, i dues basses d’aigües pluvials.

A banda de les mesures correctores previstes a l’estudi d’impacte ambiental, la declaració d’impacte ambiental n’afegeix de noves per protegir la biodiversitat i el medi natural; prevenir la contaminació acústica, les males olors, i la intrusió lluminosa; i conservar el patrimoni natural i paleontològic. En destaca la necessitat de fer un seguiment de les espècies de fauna presents a la zona i establir un protocol per evitar que els animals s’acostumin a l’estada o a la concentració en determinats llocs.

El dipòsit controlat forma part del centre de tractament de residus municipals (CTR) de l’Alt Empordà, inaugurat l’estiu passat i finançat íntegrament per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament de Territori i Sostenibilitat, per un import d’uns 24 milions d’euros. Aquesta és una instal·lació estratègica per a la comarca que permet tractar la fracció resta –la que no es recull de forma selectiva– i la fracció orgànica dels residus municipals (FORM), reduint considerablement la quantitat de deixalles que es destinen a l’abocador. Sota el principi de l’aprofitament dels recursos, el CTR permet revaloritzar tot el material possible abans d’enterrar-lo, allargant la vida útil de la infraestructura.