L’Oficina Comarcal d’Habitatge canvia els seus horaris

Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Bloc d'habitatges a Roses / Foto: arxiu

Dóna servei, entre d’altres, d’informació, assessorament i ajuda en matèria d’habitatges

Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Bloc d’habitatges de Roses / Foto: arxiu

Des d’aquest mes de setembre, l’Oficina Comarcal d’Habitatge atén al públic de dilluns a dijous, de 9 a 14 hores. Entre les seves prestacions hi figura la d’atendre les peticions d’informació i d’assessorament en matèria d’habitatges així com la tramitació d’ajuts al lloguer i la gestió de les cèdules d’habitabilitat, entre altres.

D’altra banda, també es disposa d’una borsa d’habitatge per a particulars. Es tracta d’un servei que s’ha assumit amb la col·laboració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de la ,oferir preus per sota del mercat lliure, facilitats econòmiques en l’accés a l’habitatge sense Generalitat i que ofereix, sense despeses de gestió ni honoraris de cap mena, el programa de mediació per al lloguer social, amb l’objectiu de facilitar l’arrendament de pisos a particulars amb totes les garanties.

La borsa d’habitatge ofereix al propietari una pòlissa gratuïta d’assegurança, assessorament jurídic gratuït en cas de desnonament, intervenció en cas d’impagament, recerca i selecció del llogater, redacció del contracte i confecció de l’inventari i seguiment de l’habitatge i dels llogaters.

Per als llogaters, aquesta iniciativa permet honoraris d’intermediació ni comissió de cap mena, garantia d’habitabilitat de l’habitatge de lloguer, informació i assessorament gratuït i gestió d’ajuts al lloguer.