L’Oficina de Català de Roses, implicada en la difusió del patrimoni local rosinc

Oficina de Català de Roses
L’arxiver municipal, Josep Mª. Barris, explicant als alumnes i les parelles lingüístiques de l’Oficina de Català de Roses els elements de defensa de la Ciutadella

L’alumnat i les parelles lingüístiques de l’Oficina de Català de Roses van participar en una ruta al voltant de la Ciutadella comentada per l’arxiver municipal, Josep Mª Barris

Sota aquest títol Des de fora. Assetgem la Ciutadella de Roses, i partint del moment en què es va iniciar la construcció de la Ciutadella, així com els usos que va tenir aquest emblemàtic recinte emmurallat al llarg del segles, l’arxiver municipal, Josep Mª Barris va fer de guia als alumnes i parelles lingüístiques de l’Oficina de Català de Roses, per fer una reflexió sobre els elements externs de la Ciutadella, tot allò que, a priori, queda amagat quan es fa una visita a l’interior d’aquest jaciment, però que té un significat molt rellevant a l’hora d’explicar el ric llegat cultural de la Vila.

L’arxiver va parlar als assistents dels glacis, dels baluards, dels fossats i, en definitiva de tots els elements que conformen un sistema defensiu complex i molt ben dissenyat com és el de la Ciutadella, que dificultava enormement el poder ser assaltada. Un disseny, en definitiva, per adaptar-se a l’entorn.

A partir d’aquestes explicacions, els alumnes que van participat en aquesta activitat van haver de respondre un qüestionari relacionat amb tot allò que s’ha comentat.  

Aquesta visita ens ha guiat per la història de Roses i ens ha ajudat a entendre una mica més la vila d’acollida del nostre alumnat. A més, activitats d’aquests tipus suposen cohesionar el grup, i motivar-lo i engrescar-lo a sortir de l’aula a treballar la llengua catalana, a més de fomentar el coneixement i la història del nostre territori, amb la inestimable col·laboració de l’Arxiu Municipal de Roses.