L’Oficina de Turisme de Roses obre la convocatòria per a la contractació de 5 informadors per a la temporada 2020

Contractació de 5 informadors turístics

L’Oficina de Turisme de Roses

El termini de presentació de sol·licituds per formar part d’aquest procés selectiu obert per l’Area de Turisme de Roses finalitza el proper 8 de març

L’Ajuntament de Roses ha obert la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de cinc auxiliars informadors per a la temporada turística 2020 i per a la creació d’una borsa de treball, mitjançant un procediment de concurs oposició lliure.

De les cinc contractacions previstes, una d’elles tindrà una durada de 6 mesos, dues una durada de 3 mesos i mig, i dues més una durada de 3 mesos. Les funcions bàsiques del lloc de treball d’auxiliar informador/a a desenvolupar, són els propis d’una oficina d’atenció turística, com ara facilitar informació sobre els recursos turístics, patrimonials i naturals del municipi i dels serveis d’allotjament i la seva disponibilitat; serveis de transport, espais comercials, estat de les platges, previsions del temps; atendre queixes i reclamacions; dissenyar continguts de material imprès i controlar la seva edició i estoc, etc.

El termini de presentació de sol·licituds per formar part d’aquest procés selectiu finalitza el proper 8 de març.

Les bases del procés, requisits i documentació a presentar estan disponibles en aquest enllaç.