Suquet de peix de Rose

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal va atendre al 2014 més de 17.600 consultes

Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Bloc d'habitatges a Roses / Foto: arxiu

Un servei del Consell Comarcal que va entrar en funcionament al 2012 i ofereix atenció als 68 municipis de la comarca

Ofician d'Habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Bloc de pisos de Roses / Foto: arxiu

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha atès un total de 17.637 consultes (10.371 han estat presencials) al llarg de l’any 2014. Aquesta xifra -que reflecteix les possibles atencions fetes a una mateixa persona en diverses ocasions per tal d’oferir tasques d’assessorament i informació, així com les telefòniques i per correu electrònic- inclou totes les peticions d’informació i d’assessorament en matèria d’habitatge així com la tramitació d’ajuts al lloguer i cèdules d’habitabilitat, entre altres, i representa un increment superior al 5% en relació a l’any anterior.

L’Oficina d’Habitatge del Consell va entrar en funcionament el segon semestre de l’any 2012 i cobreix l’atenció a la ciutadania en aquesta matèria dels 68 municipis de l’Alt Empordà, després d’un conveni signat amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. En el segon semestre d’aquell primer exercici es van realitzar 3.404 atencions i el 2013 la xifra va pujar fins a les 9.708.

Pel que fa als diversos serveis que s’ofereixen, el 2014 es van resoldre favorablement 226 prestacions per al pagament del lloguer, d’un total de 376 peticions. Es tracta d’un ajut econòmic a fons perdut, d’un import d’entre 20 i 200 euros mensuals, per fer front al pagament del lloguer de famílies amb ingressos baixos i a les quals el cost de l’habitatge els pot situar en risc d’exclusió social. Del total d’expedients, 32 corresponen a majors de 65 anys, 215 són expedients renovats del 2013 i 129 són expedients incorporats de nou. Un total de 36 casos no complien els requisits establerts en la convocatòria d’ajuts.

Pel que fa a altres prestacions, l’any passat es van concedir 114 ajudes d’urgència (enfront les 82 de l’any anterior) per poder pagar hipoteques o lloguers en casos puntuals i excepcionals que serveixen bàsicament per evitar el desnonament judicial per impagament del lloguer o l’embargament de l’habitatge per l’impagament de les quotes hipotecàries.

Des de fa gairebé un any i mig també es va signar un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tal de prestar des del mateix Consell Comarcal el servei d’Ofideute. L’any passat es van gestionar un total de 51 expedients. Es tracta d’un servei d’informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris. Consisteix en intercedir per una família amb dificultats que es troba, per aquest motiu, en risc de perdre el seu habitatge. L’objectiu principal d’Ofideute és evitar els desnonaments.

L’Oficina també gestiona el programa de mediació per al lloguer social que, en conveni amb l’Agència, té com a objectiu que des del Consell Comarcal es gestioni directament l’arrendament d’habitatges a preus moderats així com donar un servei de seguiment per als propietaris i els llogaters. Fins ara hi ha 61 contractes signats. En aquest sentit des del servei es fa una crida als propietaris d’habitatges perquè l’utilitzin ja que en aquests moments la demanda és superior a l’oferta que es disposa.

Finalment, l’Oficina d’Habitatge també s’encarrega de gestionar les rendes bàsiques d’emancipació, les sol·licituds d’habitatges amb protecció oficial, els expedients de rehabilitació i les ajudes i subvencions destinades a rehabilitar habitatges buits o espais comunitaris d’edificis d’ús residencial, entre altres.