L’Oficina Jove obre la borsa de monitors i directors de lleure

Borsa de monitors i directors de lleure

L’Oficina Jove de l’Alt Empordà reactiva la borsa de monitors i directors de lleure amb l’objectiu de facilitar que tant els candidats com les empreses es trobin

Cada any es realitzen uns 50 casals de lleure a l’Alt Empordà i hi ha múltiples activitats com: activitats extraescolars organitzades per les AMPA de les escoles, patis oberts, centres oberts, espais socioeducatius, menjadors escolars, etc. Totes aquestes activitats requereixen professionals que les executin, i en la gran majoria es necessiten Monitors i Directors de lleure.

Des de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà es reactiva anualment la borsa de lleure. Aquesta està pensada per a totes les persones que estiguin en cerca activa de feina en el sector del lleure, ja sigui en casals d’estiu, activitats de lleure, i fins i tot activitats extraescolars que puguin anar sorgint durant el curs escolar, i té la intenció de poder fer arribar el currículum a tantes empreses com ho sol·licitin, seguint la normativa de protecció de dades.

Totes aquelles persones interessades només han d’omplir el següent formulari. Un cop es rebin les vostres dades, l’Oficina Jove es posarà en contacte amb vosaltres per correu electrònic per acabar de finalitzar la inscripció signant un document d’autorització (sense aquest, la inscripció no serà degudament finalitzada).

Inscriure’s a la borsa ho pot fer tothom que tingui una titulació acceptada oficialment com el títol de monitor, el certificat de Professionalitat de Dinamització d’activitats de lleure educatiu, el de tècnic superior en animació sociocultural o en Ensenyament i Animació Socioesportiva, en el cas dels monitors. Els directors ho poden fer amb: el diploma de director, el certificat de professionalitat de Direcció i coordinació d’activitats esportives o amb els dos títols de tècnic superior que ja es contemplen en el cas dels monitors.

Un cop es tingui la borsa actualitzada per aquest estiu, es donarà a conèixer a les empreses de lleure l’existència d’aquesta borsa, per tal de poder posar en contacte candidats/es i empreses/entitats.

Els dinamitzadors de l’Oficina Jove expliquen que la borsa és una bona oportunitat per trobar feina de monitor o director en lleure. Aquells que no disposin de la titulació, des de diferents escoles de lleure s’estan realitzant formacions de lleure en línia per tal de facilitar aquesta aproximació en el món del lleure i poder accedir a la certificació com més aviat millor.

Titulacions acceptades oficialment: 

– Monitor/a de lleure:

 • Títol de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil, expedit per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
 • Certificat de Professionalitat de Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, expedit pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

 • Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural, expedit pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 • Tècnic/a Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva, expedit pel departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

– Director/a de lleure:

 • Diploma de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil, expedit per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
 • Certificat de professionalitat de Direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, expedit pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

 • Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural i Turística, expedit pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 • Tècnic/a Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva, expedit pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

 • Funcionament de la borsa:

  – La durada de la Borsa és de 1 any, a comptar des de la data d’entrega. Transcorregut aquest termini el currículum i el registre de l’interessat/da seran destruïts. Un cop transcorregut l’any, els interessats/des poden tornar a d!onar-se d’alta de la borsa.

  • Totes les persones incloses a la borsa de treball poden donar-se’n de baixa en el moment que ho desitgin.

  • L’ingrés a la borsa de treball no implica cap obligació per a l’Oficina Jove respecte al/la titular, més enllà d’aquelles que s’estableixen en la LOPD.

  • L’ingrés a la borsa de treball no implica necessàriament que el candidat/ta rebi ofertes de treball.

  • Si el teu CV forma part d’aquesta borsa de treball, acceptes que el teu CV pugui ser cedit a empreses que cerquin personal en l’àmbit del lleure i així ho sol·licitin a l’Oficina Jove.