L’Skate Parc de Roses és una realitat que s’inaugurarà aquest dissabte

Parc Esportiu Municipal de Roses
Pista de skate al Parc Esportiu Municipal de Roses

El proper dissabte 18 d’octubre, l’Ajuntament de Roses inaugurarà el nou Parc Esportiu Municipal de la Vinyassa

Parc Esportiu Municipal de Roses
Pista de skate al Parc Esportiu Municipal de Roses

El nou Parc Esportiu de Roses, i en el qual s’ha estat treballant durant els darrers mesos, s’inagurarà oficialment, aquest dissabte, 18 d’octubre, amb diferents exhibicions i activitats posaran en funcionament i a l’abast dels joves i públic en general les noves instal·lacions de 2.200 m2 de superfície, on tenen cabuda l’skate parc, una pista de bàsquet i una tercera de futbol sala.

Durant l’acte d’inauguració, que tindrà lloc a partir de les 16 hores, es portarà a terme un concurs de K.O a càrrec del Club Bàsquet Roses, una exhibició dels riders de l’equip Bestial Wolf, activitats de lliure participació, premis i sortejos de material i animació. El programa finalitzarà amb una sessió de DJ Goro (Óscar González).

El nou Parc Esportiu, d’accés lliure, passa a ampliar i completar la zona esportiva del Mas Oliva-La Vinyassa, donant així resposta a les peticions dels patinadors del municipi que des de fa temps demanaven una pista de skate. Atenent altres necessitats, el consistori ha projectat el parc delimitant àrees destinades a altres usos, com la construcció de dues pistes esportives de mides no reglamentàries (14x 27,75 m i 15x29m), destinades al joc de la pilota i equipades amb dues cistelles de bàsquet i dues porteries, respectivament.

Parc Esportiu Municipal de Roses
Pistes de bàsquet i futbols sala al Parc Esportiu Municipal de Roses

A continuació s’ha situat la pista de skate de 17×29 m, amb els desnivells, baranes, rampes, escales i tots aquells elements necessaris per a la realització de salts que requereix aquesta disciplina. Les baranes i altres elements aptes per al lliscament del monopatí són d’acer galvanitzat o de formigó amb cantoneres metàl·liques. Com a unió de tot el conjunt i per tal de facilitar la lliure circulació entre els diferents espais, s’han projectat franges arbrades que actuaran com a passeig entre cadascuna de les pistes.

La superfície total de què disposa el nou Parc Esportiu és de 2.206 m2, 679 dels quals destinats a zona verda, 484 m2 a zona de skate i 802 m2 a zona de pistes, destinant-se la resta a les franges arbrades. Els diferents espais es distingeixen també gràcies a la col·locació de diferents paviments, així com de tanques metàl·liques en aquells punts on és necessari per a la pràctica dels jocs amb pilota.

El projecte ha comptat amb un pressupost de 107.000 €.