La matinada del diumenge, 27 de març, comença la “Hora d’Estiu”

Horari d'estiu

A les 02.00 hores de la matinada de diumenge s’avançaran els rellotges una hora i seran les 03.00 hores

Canvi d'horaLa matinada del proper diumenge, dia 27 de març, comença la “hora d’estiu”. Els rellotges hauran d’avançar-se una hora (a les 02.00h seran les 03.00h) donant així resposta al compliment obligatori de la Directiva Comunitària 2000/84/CE que regeix el denominat “Canvi d’Hora”.

El canvi d’hora va començar a generalitzar-se, encara que de manera desigual, a partir de 1974, quan es va produir la primera crisi del petroli i alguns països van decidir avançar els seus rellotges per poder aprofitar millor la llum natural del sol i consumir així menys electricitat en il·luminació. S’aplica com a directiva  des de 1981, la qual és renovada successivament cada quatre anys.

Des de l’aprovació de la Novena Directiva, pel Parlament Europeu i Consell de la Unió, al gener de 2001, aquest canvi s’aplica amb caràcter indefinit. Aquesta Directiva està incorporada a l’ordenament jurídic espanyol per Reial decret 236/2002, d’1 de març.

Caràcter indefinit

El caràcter indefinit de l’aplicació del canvi d’hora s’ha adoptat per entendre’s que “el bon funcionament d’alguns sectors, no només el dels transports i les comunicacions, sinó també altres rams de la indústria, requereix una programació estable a llarg termini”.

La Novena Directiva –d’obligat compliment per a tots els països de la Unió Europea- estableix amb caràcter permanent les dates d’inici del període de la “Hora d’Estiu” (en el qual, com ara, avancem el rellotge una hora) i la seva finalització (quan retardem el rellotge una hora), produint-se l’últim diumenge del mes de març i l’últim diumenge del mes d’octubre, respectivament. D’aquesta forma, tots els ciutadans i institucions, públiques i privades de la Unió coneixen anticipadament les dates del canvi horari anual i poden planificar la seva activitat sense necessitat d’esperar cap norma futura.

Idoneïtat de la mesura

L’aprovació de la Novena Directiva, que consagra la mesura del canvi, està avalada per les conclusions d’un estudi sobre el seu abast i efectes realitzat per encàrrec de la Comissió Europea i presentat al Parlament en 1999.

Després d’analitzar exhaustivament les repercussions de la mesura, l’estudi conclou que té impactes positius no només sobre l’estalvi sinó sobre altres sectors com el transport, les comunicacions, la seguretat vial, les condicions de treball i les maneres de vida, la salut, el turisme o l’oci.

Estalvi potencial d’energia

Segons estimacions de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), Entitat Pública Empresarial del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, el potencial d’estalvi en il·luminació al nostre país, pel canvi d’hora, pot arribar a representar un 5% del consum elèctric en il·luminació, equivalent a uns 300 milions d’euros. D’aquesta quantitat, 90 milions correspondria al potencial de les llars espanyoles, la qual cosa suposa un estalvi de 6 euros per llar; mentre que els altres 210 milions d’euros restants s’estalviarien als edificis del terciari i en la indústria.

Per aconseguir aquest potencial d’estalvi, no obstant això, s’haurà de dur a terme un comportament responsable en la llar a l’hora de prescindir de la il·luminació artificial quan no és necessària, així com la utilització de tecnologies d’estalvi en il·luminació per aprofitament de la llum natural en edificis del terciari i en indústries. Aquestes tecnologies àmpliament experimentades consisteixen en fotocèl·lules o sensors de llum que apaguen o regulen la il·luminació artificial en funció de la llum natural aportada a la zona, a través de finestres o lucernaris.

Cal destacar, en aquest sentit, que el Codi Tècnic de l’Edificació fa ja obligatòria la instal·lació d’aquests sistemes als edificis de nova construcció.

Però, a més, independentment del canvi d’hora, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i el *IDAE recomanen als ciutadans contribuir a l’estalvi d’energia durant tot l’any fent un ús intel·ligent de la il·luminació en les nostres llars. Seguir determinades pautes o hàbits pot permetre’ns, sense renunciar al confort, estalviar fins a 100 euros a l’any, a més d’evitar emissions contaminants a l’atmosfera.

10 consells per estalviar energia amb la il·luminació

1.- Aprofiti la llum natural. La llum del sol és gratis.

2.-Oblidar-se les llums enceses costa car. Quan surti d’una habitació apagui la llum

3.-Hi ha bombetes que gasten molt menys que les incandescents. Es denominen de baix consum o fluorescents compactes i són ideals per a punts de llum amb ús diari superior a les 3 hores. Estalvien fins a un 80%.

4.-També existeix una alternativa més eficient als llums halògens. Els llums *led poden permetre-li estalviar fins a un 80% en el consum d’energia d’aquest punt de llum.

5.- La il·luminació localitzada és una bona idea. Contribueix a més a crear ambients més confortables i acollidors.

6.-Utilitzi colors clars per decorar la seva casa. L’ambient és més lluminós i necessitarà menys llums.

7.-Netegi amb regularitat les fonts de llum. La brutícia acumulada dificulta la correcta difusió.

8.-Utilitzi reguladors electrònics de flux per a les halògenes. Ens permeten adequar el nivell lluminós a una necessitat concreta.