Més de 233.000 autònoms a Catalunya cobraran demà la prestació extraordinària per la crisi de la COVID-19

Més de 233.000 d'autònoms a Catalunya cobraran demà la prestació extraordinària

La mesura implica l’exoneració de quotes a la Seguretat Social de manera temporal i una prestació equivalent al 70% de la base reguladora

Més de 233.000 autònoms de Catalunya cobraran demà la prestació extraordinària per a autònoms impulsada per a fer front a la crisi provocada per la COVID-19. L’import previst per al pagament de demà és d’uns 1.200 milions d’euros, que sumats als desemborsats els passats 17 i 30 d’abril, suposen al voltant de 2.500 milions d’euros en prestacions.

A la província de Girona es van presentar un total de 26.925 sol·licituds de les quals   es van concedir fins a 25.345. En el conjunt de Catalunya, la segona comunitat amb major nombre de sol·licituds (249.395) després d’Andalusia, s’han concedit 233.582 ajudes, de les quals 171.238 de 183.960 sol·licituds corresponen a Barcelona; 24.218 de 25.094 a Tarragona i 12.781 de 13.409 a Lleida.

Aquesta mesura va ser aprovada en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, després de la declaració de l’estat d’alarma. La seva quantia és de, com a mínim , 661 euros mensuals (l’equivalent al 70% de la base reguladora) i a més comporta l’exoneració de quotes a la Seguretat Social de manera temporal. El seu objectiu és protegir la falta o minvament considerable d’ingressos dels autònoms i autònomes en la situació excepcional provocada per la COVID-19 i contribuir a la supervivència del seu negoci.

A data 26 de maig, hi ha 1.412.605 autònoms amb aquesta prestació concedida, el 94,62% dels 1.492.768 treballadors per compte propi que l’han sol·licitat. Del total, el 2,13% està en tràmit i únicament el 3,24% restant han resultat denegats.

El Subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, ha destacat “l’enorme dedicació dels funcionaris de l’Administració General de l’Estat i l’enorme treball que han dut a terme en moments de molta dificultat”.

Beneficiaris

Els sectors amb més beneficiaris de la prestació són Comerç (351.627), Hostaleria (261.336), i Construcció (152.646). Entre aquests tres sectors, superen la meitat de les sol·licituds concedides. D’altra banda , les comunitats autònomes amb un major nombre de receptors són Andalusia (253.244), Catalunya (233.582), Madrid (179.425) i Comunitat Valenciana (160.636).

Per a accedir a aquesta prestació, el treballador o treballadora per compte propi ha d’estar inscrit en el règim de la Seguretat Social corresponent. El requisit és veure’s afectat pel tancament del negoci degut a la declaració de l’estat d’alarma o haver sofert un minvament del 75% en la facturació del mes natural anterior a la data de la sol·licitud. En general, es prendrà de referència la mitjana mensual del semestre anterior, excepte en alguns col·lectius, com el règim agrari, de la mar –amb activitats molt estacionals- o de la cultura i l’espectacle, en els quals el període de càlcul s’adapta a les seves peculiaritats.

Per a acreditar la pèrdua d’ingressos, el sol·licitant ha d’aportar la informació comptable que ho justifiqui. Per a això podrà presentar des de la còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, el llibre diari d’ingressos i despeses, el llibre registro de vendes i ingressos, fins al llibre de compres i despeses. Si no està obligat a portar aquesta documentació de comptabilitat, valdrà qualsevol mitjà de prova admès en dret, com el taxímetre en el cas dels taxistes.

Per a sol·licitar aquesta prestació, un tràmit que s’ha de realitzar a través de les mútues col·laboradores de la Seguretat Social, no es requereix període mínim de cotització. A més, és compatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social que el sol·licitant vingués percebent i fos compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.

La Tresoreria General de la Seguretat Social ja ha retornat la part corresponent de la quota de març d’1.028.016 autònoms i autònomes als quals se’ls va concedir la prestació després d’haver passat l’ordre de cobrament. L’import de la devolució ascendeix a 169,06 milions d’euros.