Més de 30.000 estudiants comencen avui les proves d’accés a la universitat (PAU)

selectivitat

Gairebé 3.200 estudiants de cicle superior s’examinen en la fase específica

selectivitatUn total de 30.250 estudiants (30.344 l’any passat), estan convocats a les proves d’accés a la universitat (PAU) que tindran lloc, en 151 tribunals, en horari de matí i tarda avui, dia 11,i  els pròxims dies 12 i 13 de juny. Del total d’alumnes matriculats, 24.752 corresponen a estudiants amb matrícula ordinària que han acabat enguany el batxillerat; 2.351 són estudiants amb matrícula lliure (procedents de batxillerat d’altres anys amb o sense PAU); i 3.147 són estudiants provinents de cicles superiors que s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica.

Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tos els perfils d’estudiants.

En la fase general, els alumnes s’examinen de 4 matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història o Història de la filosofia) i una matèria de modalitat. Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat (que té un valor del 60%) i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU (amb un valor del 40%, si la qualificació d’aquesta fase general és com a mínim de 4), hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat. La validesa d’aquesta qualificació és indefinida.

En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de Cicle Formatius de Grau Superior, els alumnes poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar, es calcula la nota d’admissió que pot arribar fins als 14 punts. Les notes obtingudes en les matèries examinades com a fase específica caduquen als dos anys.

També enguany, hi haurà un Tribunal únic a Barcelona que acollirà 210 alumnes que en el batxillerat han seguit un pla individualitzat vinculat al trastorn d’aprenentatge de dislèxia.

Els horaris dels exàmens de les PAU són els següents:

Dimarts, dia 11
9.00-10.30 Llengua castellana i literatura
11.00-12.30 Llengua catalana i literatura
13.00-14.30 DissenyMatemàtiques Aplicades a les ciències socials

Ciències de la terra i del medi ambient

14.30-15.30      DESCANS
15.30-17.00 Literatura catalana
Dibuix tècnic
Dimecres, dia 12
8.30-10.00 Història o Història de la filosofia
10.30-12.00 Llengua estrangera
12.30-14.00 Dibuix artístic
Llatí
Matemàtiques
14.00-15.00      DESCANS
15.00-16.30 Literatura castellana
Tecnologia industrial
Dijous, dia 13
8.30-10.00 Geografia
Física
10.30-12.00 Cultura audiovisual
GrecBiologia
12.30-14.00 Anàlisi musical
Economia de l’empresa
Química
14.00-15.00      DESCANS
15.00-16.30 Història de l’art
Electrotècnia

Hi haurà 151 tribunals en centres de secundària i edificis universitaris de 18 poblacions: Barcelona, Vic, Bellaterra, Sabadell, Igualada, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Castelldefels, Mataró, Canet de Mar, Girona, Olot, Figueres, Lleida, La Seu d’Urgell, Tarragona, Reus i Tortosa.

Els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del dia 28 de juny per internet al portal http://www.gencat.cat/universitatsirecerca i el dia 1 de juliol podran recollir la documentació amb els resultats al seu centre de secundària.

Tots aquells estudiants que obtinguin una qualificació a les PAU superior o igual a 9 punts rebran una distinció de la Generalitat de Catalunya.