Més de 5.350.000 persones estan cridades a les urnes per a les eleccions municipals

Eleccions municipals 2015

S’inicia el procés d’exposició pública del cens i de rectificació de dades per a les eleccions del 24 de maig

Eleccions municipals 2015S’ha iniciat el procés d’exposició pública del cens en període electoral i de rectificació de les dades per a les eleccions municipals i al Conselh Generau d’Aran que tindran lloc el 24 de maig. Des del dia 6 d’abril i fins al 13 d’abril els ajuntaments estan obligats a mantenir un servei de consulta de les llistes electorals vigents dels seus municipis. La consulta es pot fer per mitjans informàtics, amb la identificació prèvia de la persona interessada o mitjançant l’exposició al públic de les llistes electorals, si no es compta amb mitjans informàtics suficients.

L’Oficina del Cens Electoral també disposa d’un servei de consulta de les dades per Internet (amb certificat electrònic), així com d’un telèfon d’informació (901 101 900).

Durant aquest període, es poden presentar les reclamacions, davant de les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral o dels ajuntaments, per modificar les dades i sobre inclusió o exclusió del cens. També durant el mateix termini, els representants de les candidatures poden impugnar el cens de les circumscripcions que en els sis mesos anteriors hagin registrat un increment de residents significatiu i no justificat. L’Oficina del Cens Electoral farà públiques les rectificacions i notificarà als reclamants i als ajuntaments la resolució de les peticions el 17 d’abril.

La xifra provisional d’electors a Catalunya per a les properes eleccions municipals és de 5.376.193 (5.313.499 electors residents i 62.694 electors estrangers residents a l’estat espanyol), mentre que a les eleccions al Conselh Generau d’Aran és de 6.964.

Així mateix, les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral publiquen en el butlletí oficial de cada província (BOP) del 6 d’abril el nombre, els límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles. Aquestes dades són provisionals, ja que fins al 13 d’abril els electors poden presentar-hi reclamacions. En el cas de les eleccions al Conselh Generau d’Aran es tracta d’un total de 9 municipis, distribuïts en 6 terçons, 9 districtes, 11 seccions, 16 meses i 14 locals electorals. Pel que fa a Catalunya, a les eleccions municipals hi ha 947 municipis, 1.240 districtes, 5.051 seccions, 7.989 meses i 2.699 col·legis electorals.

Dades Catalunya – Eleccions Municipals 2015

  Municipis Districtes Seccions Col·legis Meses
Barcelona 311 494 3.588 1.595 5.705
Girona 221 256 531 401 822
Lleida 231 254 390 332 542
Tarragona 184 236 542 371 920
TOTAL 947 1.240 5.051 2.699 7.989

 

  CER (cens d’electors residents) CERE (cens electoral de residents estrangers) Padró Homes Dones
Barcelona 3.969.948 37.892 5.523.784 2.699.040 2.824.744
Girona 495.604 12.174 756.156 379.175 376.981
Lleida 300.184 3.834 438.001 221.891 216.110
Tarragona 547.763 8.794 800.962 401.634 399.328
TOTAL 5.313.499 62.694 7.518.903 3.701.740 3.817.163