Més de 8.700 infants i joves de l’Alt Empordà participen aquest any en les activitats d’estiu

Està previst desenvolupar unes 250 activitats de lleure

El Servei de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà coordina els casals d’estiu, colònies, camps de treball, rutes itinerants i campaments que s’organitzen aquest any a una cinquantena de municipis de la comarca. La majoria de les 250 activitats de lleure que s’han programat es desenvolupen entre els mesos de juliol i agost i està previst que acullin un total de 8.704 infants i joves d’edats compreses entre els 3 i els 18 anys.

En síntesi, el resum de les activitats infantils i juvenils d’estiu que s’organitzen a l’Alt Empordà és el següent:

  • 74 casals d’estiu: 3.967 infants + 390 monitors
  • 34 colònies: 2.048 joves + 225 monitors
  • 6 camps de treball: 147 joves + 28 monitors
  • 28 rutes itinerants: 480 joves + 60 monitors
  • 49 campaments: 1.029 joves + 130 monitors

La majoria d’aquestes activitats estan organitzades pels ajuntaments, però també en són responsables entitats i associacions molt diverses així com cases de colònies i empreses de lleure, a més la Generalitat de Catalunya.

ESTADÍSTICA  ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL D’ESTIU A L’ALT EMPORDÀ 2012
N Activita / Modalidat Entitats censades/vinculades Entitats no vinculades Participants Monitors/es TOTAL
1 Casals d’estiu Entitats juv. i/o de lleure  9 Ajuntaments  18
Empreses sector 26 3.967 inf i jov 60 directors 4.377
74 casals d’estiu AMPAS 11 330 monitors
Consell Esportiu 6
2 Campaments Entitats censades Entitats no vinculades
Estiu 2012  41 34 entitats de lleure 4 clubs excursionistes 1.209 inf i jov 130 monitors 1.339
2 joventuts polítiques
1 empresa de lleure
3 Camps de Treball Entitats censades Entitats no vinculades
5 camps 5 entitats 107 joves 22 monitors 129
1 campus jove censats 40 joves 6 monitors/es 46
4 Colònies Entitats censades Entitats no vinculades
34 colònies 21 entitas 9 entitats 2.048 joves 225 monitors 2.273
5 Rutes Entitats censades Entitats no vinculades Total part. Monitors
30 Rutes Totes 30 480 60 540
Totals….  Joves 7.871 833
Total ……… 8.704