Més de mig miler d’arbres plantats a Roses amb el pla de gestió i millora de l’arbrat 2014

Plantació de nous arbres a Roses

Plantació d'arbres al Vial Nord

L’Ajuntament de Roses està portant a terme la gestió i reposició de l’arbrat dels diferents espais públics del municipi

Plantació de nous arbres a Roses
Plantació d’arbres al Vial Nord

A les recents actuacions realitzades a l’antic càmping Bahía, a la plaça de l’Alegria i a la ronda Circumval·lació, aquesta setmana s’hi ha afegit la del carrer Viena del Mas Oliva, per continuar amb 7 actuacions més.

Els més de mig miler de nous arbres plantats ascendeix concretament a les 503 unitats. Una nova campanya que està realitzant l’Ajuntament de Roses està realitzant a través de l’empresa municipal ROSERSA, i que se suma als 173 plantats l’any 2012 i els 333 del passat any.

En total 1.009 arbres incorporats a l’espai públic rosinc durant el trienni 2012-2014, en el qual s’està desenvolupant un nou pla de millora d’arbrat i zones verdes al municipi.

L’objectiu del pla és el d’incidir en una millora de la qualitat urbana, mediambiental i paisatgística de la població, sense oblidar aspectes tan importants com la seguretat dels vianants i l’adaptació al medi urbà de les espècies. El pla de gestió i millora preveu actuar tant en aquells espais que per les seves característiques requereixen d’arbrat per generar ombra o millorar la seva imatge, com en aquells punts on, tot i l’existència d’arbres, aquests es trobin en estat precari que faci necessària la seva reposició per malaltia o incompatibilitat amb l’entorn, buscat sempre les espècies de millor adaptabilitat, funcionalitat i bellesa.

Des de principis d’any, ja s’han dut a terme actuacions de millora als antics terrenys del càmping Bahía, a la plaça de l’Alegria, a la ronda de Circumval·lació i, actualment, s’està realitzant l’enretirada de pins del carrer Viena de la urbanització del Mas Oliva, que posteriorment seran substituïts per til·lers. Aquesta actuació respon a la voluntat manifestada pels propis veïns del carrer mitjançant la realització d’una enquesta prèvia, on un percentatge superior al 90% es va mostrar favorable a canviar els actuals pins, generadors de brutícia,  aixecament de paviments i aparició de processionària, per una altra espècie de millor adaptabilitat.

Altres plantacions programades que aniran realitzant-se progressivament durant les properes setmanes, són les de la platja de la Punta, avinguda Port Reig, carrer Aristòtil, avinguda Nord, avinguda Gola de l’Estany, vial Nord i rotonda de la zona industrial. Les espècies seleccionades per a cadascun dels emplaçaments respon a les característiques i necessitats de cada indret (invasió de finques veïnes, aixecament de voreres, necessitat d’ombra, dimensions). Bàsicament, aquestes reposicions es realitzaran amb oliveres, mèlies, plataners, tamarius i tíl·lers.