Mesures de protecció i seguretat a la Piscina Municipal de Roses

Piscina Municipal de Roses
Piscina Municipal de Roses

Noves mesures a la Piscina de Roses per a una bona experiència esportiva

Amb l’aprovació del pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya, elaborat per a la Generalitat, hi ha alguns canvis en les mesures de protecció i seguretat que cal aplicar a la Piscina Municipal de Roses. Les principals modificacions:

 1)  Aforaments:

 •  Piscina gran:
 • 1 persona cada 6 m2 de làmina d’aigua
 •  Màxim: 70 persones
 •  De moment es fixa en 36 persones
 • Piscina petita:
 • 1 persona cada 6 m2 de làmina d’aigua
 • Màxim: 22 persones
 • De moment es fixa en 18 persones
 • Sala activitats:
 • 1 persona cada 4 m2
 • Màxim: 22 persones
 • De moment es manté en 12 persones   
 • Sala Spinning®:
 • 1 persona cada 4 m2
 • Màxim: 16 persones
 • De moment es manté en 11 persones
 • Sala fitness – musculació:
 • 1 persona cada 5 m2
 • Màxim: 50 persones
 • De moment es fixa en 30 persones

2) Les persones usuàries hauran de declarar responsablement que en els darrers 14 dies no han tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19… Aquesta declaració es farà en cada reserva fent clic en l’apartat de Declaració responsable, i en el momen t de la inscripció en el cas de cursos de natació.

3) Per assegurar la identificació dels usuaris (traçabilitat) caldrà registrar-se per a l’adquisició d’entrades/reserves puntuals, tant en la comercialització en línia com in situ a la pròpia instal·lació.

4) Es manté el sistema de reserves per franges horàries, tal i com determina el propi pla d’acció, amb l’objectiu de:

 1. Facilitar la neteja.
 2. Evitar cues i aglomeracions.
 3. Permetre el màxim aprofitament dels aforaments amb seguretat.
 4. Tenir el registre dels usuaris (traçabilitat).

La resta de mesures també es mantenen tal i com estaven establertes, amb la finalitat que la Piscina de Roses sigui un ll oc idoni, confortable i segur per a la pràctica esportiva.