Millora de la zona verda de Roses

Foto Carles PàramoSi bé diumenge passat vaig voler explicar, a través d’una nota al meu Feisbuc, que la decisió de talar els arbres al voltant de la Ciutadella no ha estat fruit de cap rauxa ni il·luminació sobtada, ara vull compartir dos extractes de dos documents oficials on es mostra que la tala dels arbres en qüestió són mesures que responen a criteris tècnics als que s’arriba després d’hores i hores de reflexió i anàlisi.

Atès que encara hi ha adversaris polítics que continuen en la demagògia, per a que quedi ben clar, transcriuré, literalment el que el Pla Director de la Ciutadella de Roses, redactat conjuntament pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el mateix Ajuntament de Roses, va aprovar fa una colla d’anys , 1993, i que es va recollir en el Pla General d’Ordenació Urbana, POUM, aprovat el 2010 sota la presidència de l’anterior alcaldessa.

El document urbanístic, aprovat definitivament després de mesos de tramitació i rectificacions per part de l’anterior govern municipal, el POUM, recull textualment, “Mentre no s’aprovi el PEU (Pla Especial Urbanístic), de la Ciutadella, serà d’aplicació el Pla Director  aprovat el 27 de juliol de 1993 pel Departament de Cultura de la Generalitat.”

Ningú dels que estaven presents en el Ple d’aprovació del POUM i ni molt menys qui el presidia pot al·legar ignorar aquest punt, especialment els que hi varen votar a favor. No és el meu cas.

Ara, anem al Pla Director de la Ciutadella i  vegem que s’hi diu en l’apartat referit a la part exterior, fossat, glacis, mitges-llunes i contraguàrdies, de la Ciutadella:

“Usos previstos. En conjunt es tracta d’anar recuperant aquests àmbits exteriors per al lleure públic, on poder-hi desenvolupar activitats més relacionades amb el funcionament d’un parc urbà.

Actuació proposada: Quant al fossat es planteja la seva recuperació con a espai verd amb vegetació adequada, que no tapi excessivament el conjunt de la muralla i baluards, i també es planteja la opció de transformar-lo, almenys en part, en una espècie de canal.

L’àmbit dels glacis exteriors tindran un tractament de parc urbà i zones verdes. Les mitges-llunes i contraguàrdies seran també utilitzables per al mateix ús, amb recuperació del camí de ronda que es potenciarà per permetre la connexió dels diferents àmbits. En aquest cas hi haurà predomini de la vegetació baixa i d’herba per tal de no desvirtuar el caràcter d’aquelles fortificacions. La comunicació des de l’interior de la Ciutadella, amb aquest àmbit exterior es farà per un pont que travessarà el fossat des de la porta de terra.”

Ramon M. Castells (arquitecte) i Departament de Cultura de la Generalitat.

Aurora Martín (arqueòloga), del Departament de Cultura de la Generalitat.

Com es pot comprovar, el Pla Director de Zones Verdes de Roses, 2011-2012, va ser redactat  seguint fil per randa, respectuosament, els criteris del Pla Director de la Ciutadella.

No és de rebut que algú que ha estat governant Roses durant quatre anys, digui que no sap de que parlem.

Estava absent? Sí, en cos i ànima, deixant les qüestions de la cultura, de la Ciutadella i del POUM en mans de terceres persones no elegides pel poble de Roses.

Carles Pàramo i Ponsetí

Alcalde de Roses