Es millora l’accés i l’enjardinament del pàrquing ubicat al costat de l’A.E. Roses

Millora pàrquing del costat de l'A.E. Roses
Pàrquing ubicat a tocar el camp municipal de l'A.E. Roses

Es farà un nova pavimentació per millorar el terreny del pàrquing, erosionat a causa de les pluges

Millora pàrquing del costat de l'A.E. Roses
Pàrquing ubicat a tocar al camp municipal de l’A.E. Roses

L’empresa Serveis Municipals de Roses (ROSERSA) ha iniciat aquesta setmana els treballs d’adequació i millora del pàrquing que confronta amb l’Estadi Municipal de Futbol, situat entre la ronda de Dalt i la carretera del Mas Oliva. Les obres consisteixen  en millorar la pavimentació i renovar els espais enjardinats, tot plegat per millorar l’accessibilitat i la imatge de l’espai.

Fins ara, la pavimentació d’aquest espai consistia en una base de sauló compactat que, a causa de la pluja i pendent del terreny, patia un procés d’erosió continuat. Un altre aspecte a millorar és l’enjardinament, ja que tant els arbres com les plantes arbustives existents no han resultat adequats a les condicions ambientals i del terreny. Al llarg del temps, més de deu anys, s’ha produït un important nombre de baixes, fet que ha provocat un replantejament a fi de dotar l’espai d’unes plantacions sostenibles.

Els treballs que s’acaben d’iniciar milloren tant l’accessibilitat com la sostenibilitat en la gestió de tot l’espai. La pavimentació del pàrquing amb reg asfàltic, una nova entrada, el formigonat de les dues rampes d’accés, la instal·lació d’embornals per a un correcte drenatge i la plantació d’alzines i altres espècies adequades al terreny i a la climatologia pròpia, milloraran la funcionalitat i la imatge de l’espai, consolidant la zona esportiva de Roses com un dels espais urbans més destacats de la població.