Mobilitat i Sostenibilitat a Roses

Mobilitat i Sostenibilitat a Roses

Mobilitat i Sostenibilitat a RosesS’està preparant Roses pel segle XXI?  té alguna importància que algú ho estigui fent? el futur és un fet inevitable producte d’una globalització sense aturador?

Els petits i mitjans municipis estem davant d’un monstre macro-econòmic depredador que controla els mecanismes econòmics. Ells decidiran si passem o no d’una economia lineal a una circular.

Tenim les petites administracions, els petits i mitjans empresaris, els  emprenedors  alguna cosa a fer?

En aquest escenari de crisi permanent que molts ciutadans pateixen,  no  podem acceptar tot el que arriba com a necessàriament bo. Els  canvis tecnològics i culturals, con mai havíem somniat, estan afectant a tots els aspectes de la nostra vida i no sempre arriben de la ma del progrés social i econòmic. Aquest patró comú globalitzador també té elements colonitzadors.

Alguna cosa ens diu,  que es qüestió de supervivència que siguem actors necessaris, tampoc no es qüestió de queixar-se amb la coneguda frase: “de fora vingueren… “.

Hem de reconèixer que el mon és obert i els canvis necessaris, però hem de ser les comunitats les veritables creadores de microeconomies que permetin que el nou creixement sigui  sostenible també socialment.

Cal  anar cap a models de economia de proximitat, sostenible (economia circular, col·laborativa i compromesa socialment) que fomentin la responsabilitat social i el patrimoni local. Patrimoni que no només pot ser responsabilitat de las institucions locals sinó de les pròpies persones, especialment si el que volem és un futur de convivència compartit.

Potser no tenim totes les solucions, però segur que podem treballar algunes eines:

  • Conscienciació i Educació, Suficiència energètica, Patrimoni local, Empreses tecnològiques catalanes, afavorir sense por el  “Alt Capital Humà Autòcton”.
  • Models col·laboratius locals,  Canvis en el model d’ajudes, Canvis en les formes de fer concursos públics, adaptació a nous models Turístics.

Ara be si tornem a  la pregunta  de si vol ser Roses protagonista o simple espectador  dels esdeveniments.  Creiem que hem de dir:  “SI, Volem la independència de la nostra mobilitat”. 

A la nova mobilitat trobarem grans avantatges:

  • La electrificació de la mobilitat (cotxe i bici) el carsharing ( llogar i compartir) i el cotxe autònom.
  • Disminuirem la congestió i la contaminació de la vila, millorarem la distribució de persones i productes a un costos menors i la nostra petjada ecològica serà menor.  Ara bé, a ningú se li escapa per exemple, que ens podem quedar sense taxistes a Roses. Caldrà regular els espais del serveis públics i privats.

A Roses s’ha discutit molt sobre el pàrquing i molt poc sobre mobilitats. Tampoc s’ha parlat gaire de la rendibilitat d’aquest pàrquing.  De fet és el principal element pel qual encara no tenim zones de pàrquing de pagament.

El àrquing privat és un element patrimonial i un esforç inversor que acompanya a l’ habitatge,  i que molts rosincs no en disposen, tan pel l’ historial arquitectònic del propi Roses, com per la despesa que suposa per les famílies.

Tot plegat fa que tinguem un excessiu nombre de vehicles al carrer. Molts més del que seria desitjable en un municipi turístic com el nostre.

Repensem doncs les opcions:

Perquè enlloc de grans inversions no podem pensar en micro-inversions i pensem en micro-pàrquings distribuïts i de proximitats  que permetin el aparcament de cotxes i bicis elèctriques i que millorin l’espai públic?

Potser d’aquesta manera el finançament de petits projectes es quedaria en mans de un nombre elevat de ciutadans de Roses i no de un sol gran inversor de fora.

I si al mateix temps no cerquem eines tecnològiques que permetin compartir aquests pàrquings entre veïns amb la utilització cooperativa dels pàrquings en diferents horaris?

I si pensen en la gestió municipal de zones verdes i blaves a preus accessibles per als Rosincs, per reinvertir els beneficis en subvencionar bicis elèctriques?

I si  discutim una la xarxa d’ itineraris per a bicicleta i  vianants.  La seva senyalització i la dels  els camins escolars.

Es impossible la utilització intensiva de la bicicleta sense uns mínims de seguretat.

El Pla de Barris amb la urbanització dels carres del casc antic ha permès pacificar el transit i ens ha fet una Riera Ginjolers molts més per a vianants.

Potser es l’hora d’estendre algunes actuacions a la resta del municipi, potser la caiguda del Planejament Urbanístic també es una oportunitat .

Des de el PSC de Roses hem demanat al govern de Roses l’elaboració d’un Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible. Però com tota proposta requereix de participació, conscienciació social, informació, educació, anàlisis la situació inicial i de las propostes i la seva implantació progressiva  avaluant  els  resultats.

Us convidem a tots a participar en el nostre propi futur assistint divendres,  6 de maig, a la xerrada sobre Energia i Mobilitat que tindrà lloc les 19 hores a Ca l’Anita de Roses.

Toni Rodríguez
PSC de Roses