Els monuments i jaciments del patrimoni cultural de Catalunya, georeferenciats en un únic portal web

Geoportal del Patrimoni Cultural

Detall del geo portal on hi surt en color marró els monuments i jaciments arqueològics de Roses

Es poden consultar més de 25.000 monuments, 12.000 jaciments arqueològics i més de 300 jaciments paleontològics

Geoportal del Patrimoni Cultural
Detall del geoportal on hi surten referenciats els monuments i jaciments arqueològics de Roses

El ueològ ha dissenyat un nou geoportal que, per primera vegada, permet accedir, de forma conjunta i en obert, a tota la informació geogràfica dels monuments i jaciments arqueològics d’arreu de Catalunya. Una eina que mostra més de 25.000 monuments, 12.000 jaciments arqueològics i prop de 400 jaciments paleontològics amb el dibuix del seu polígon, les dades bàsiques que l’identifiquen i el seu grau de protecció.

El Geoportal del Patrimoni Cultural (http://sig.gencat.cat/portalsigcultura.html) neix amb la voluntat de tenir en un únic visor web tota la informació rellevant del patrimoni cultural i anar afegint nous recursos i serveis. L’objectiu és el d’oferir un instrument bàsic amb informació fonamental per a la planificació i la gestió del patrimoni cultural, però també essencial per a altres sectors, com l’urbanisme i el turisme.

La funció principal és la de difondre informació geogràfica relativa al patrimoni cultural a través d’un sistema de navegació per tot el territori català, de fàcil ús per a tots els públics, i posar a la seva disposició informació visual completa i detallada sobre disciplines molt variades. Per això, fa ús de tecnologies estàndards de l’Open Geospatial Consortium (OGC), que permeten la interoperabilitat de la informació geogràfica més rellevant.

El Geoportal forma part del sistema corporatiu de georeferenciació de la Generalitat de Catalunya, la qual cosa li permet compartir informació amb la resta de departaments. També ha estat dissenyat, segons els estàndards internacionals, d’acord amb la Directiva Inspire, que té per objectiu que les infraestructures de dades espacials dels Estats membres de la Unió Europea siguin compatibles i interoperables.

A través del visor, l’usuari pot navegar, analitzar i consultar la informació geogràfica de forma conjunta, mitjançant diferents eines i carregar serveis externs. A l’ajuda es descriuen les principals funcionalitats d’aquesta aplicació, cosa per la qual es recomana llegir-la per tal d’obtenir el màxim partit del sistema.

La informació es presenta per capes sobreposades, que mostren la disposició real sobre el territori dels béns que componen el patrimoni cultural català, i permet que estudiants, professionals, empreses, administracions i públic en general puguin visualitzar, consultar i analitzar informació de forma intuïtiva i àgil.