Moratòries del lloguer per dificultats derivades de la crisi de la Covid-19

Ajuts al lloguer d’habitatge

S’ha establert un període de moratòria per a les persones que tenen un habitatge en règim de lloguer, i que per motius de vulnerabilitat provocada per la Covid-19, no podran fer front al pagament del lloguer

L’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es fan ressò de les mesures que impulsa l’Estat. Mentre l’ens català manté una via telemàtica oberta per atendre qüestions inajornables i urgents posa a disposició de la ciutadania informació sobre les ajudes que el Reial Decret ha posat en marxa. Entre altres mesures, s’ha establert un període de moratòria per a les persones que tenen un habitatge en règim de lloguer, i que per motius de vulnerabilitat provocada per la Covid-19, no podran fer front al pagament del lloguer.

Aquest reial decret delimita qui es pot acollir, i les obligacions de la propietat, diferenciant-les entre grans tenidors, empreses i entitats públiques per un costat, i la resta per un altre.

Les directrius de l’Estat diuen que qui té la potestat d’escollir la forma, bé el retorn dels lloguers impagats o la moratòria sempre és la propietat i que les mesures que es prenguin han de ser fruit de l’acord entre llogater i propietari. La persona llogatera farà una sol·licitud de moratòria o reducció de la quota o altra proposta, però qui decideix és la persona propietària.

Si la propietat no accepta la moratòria, en el cas de les persones físiques o jurídiques que no estan obligades, aleshores el llogater pot demanar un microcrèdit a retornar en un termini de fins a 6 anys prorrogables fins a un màxim de 4 anys. Aquests microcrèdits no generen cap mena de despesa o interès per a la persona sol·licitant, per tant, cal que el llogater conegui que té altres opcions, en el supòsit de no arribar a cap acord amb la propietat.

Pel que fa a les persones llogateres amb una demanda de desnonament per manca de pagament del lloguer en curs, si acrediten davant del jutjat la seva situació de vulnerabilitat sobrevinguda a conseqüència de l’expansió de la Covid-19, se suspendrà el procediment o el llançament, amb un termini màxim de 6 mesos des de l’entrada en vigor de la RDL.

Tota la documentació així com un recull de les preguntes més freqüents es pot trobar als webs: http://agenciahabitatge.gencat.cat/ i https://www.altemporda.org/portal/oficina-dhabitatge/mesures-coronavirus

Per qualsevol informació l’Oficina Local d’Habitatge està operativa al telèfon 972 50 30 88 i el correu electrònic olh@altemporda.cat.