Moviment a Castelló d’Empúries contra el nou projecte a la platja de la Rubina

Moviment a Castelló d’Empúries contra el nou projecte a la platja de la Rubina

A Castelló d’Empúries ha nascut el moviment “Una rubina per a tothom” en resposta al nou projecte de restauració de la platja de la Rubina, una platja amb un alt valor ambiental però també social

El 24 de novembre del 2020, l’Estat va publicar al BOE l’anunci d’exposició pública del Proyecto actualizado de restauración de las marismas litorales y del sistema dunar de la Rovina, TM Castelló d’Empúries (Girona) y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, un projecte que contempla actuacions de restauració ambiental que considerem molt beneficioses pels sistemes naturals de la Rubina, inclosos dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, però alhora comporta greus limitacions dels accessos que afecten negativament l’ús social de la platja de la Rubina.

Lamentem profundament la poca transparència de l’Ajuntament de Castelló en aquest projecte i la voluntat de privatitzar la platja, ja que considerem que els grans afavorits davant el projecte són els càmpings, únics actors de la societat civil que han participat en la seva redacció.

En aquest sentit, el moviment ha unit usuaris, propietaris i organitzacions sota un mateix paraigua signant el manifest (reproduït a sota), on es reclama l’aturada del projecte i un procés participatiu per definir una nova proposta d’ordenació dels accessos del Paratge de la Rubina que tingui en compte tots els agents econòmics i socials del municipi.

MANIFEST: LA RUBINA PER A TOTHOM 

A les persones, entitats i col·lectius signants ens uneix una profunda vinculació i estima per el Paratge de la Rubina i la gent que la utilitza de forma respectuosa. Coneixedors del projecte que vol implantar el Servicio Provincial de Costas en Girona del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al Paratge de la Rubina del municipi de Castelló d’Empúries volem expressar la nostra opinió i instem a les administracions implicades que se’ns tingui en consideració.

El 24 de novembre del 2020, l’estat va publicar al BOE l’anunci d’exposició pública del Proyecto actualizado de restauración de las marismas litorales y del sistema dunar de la Rovina, TM Castelló d’Empúries (Girona) y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. Expediente: 17-0350.

L’argument principal per impulsar aquest projecte és que l’actual camí i els aparcaments existents són incompatibles amb l’article 33.5 de la Ley de Costas, que estableix que en el domini públic maritimoterrestre, “queda prohibit l’estacionament i la circulació no autoritzada de vehicles”.

El projecte impulsat pel Servicio Provincial de Costas en Girona preveu les següents actuacions:

 • Tancament del camí actual i restauració del sistema dunar Creació d’un camí de servei, només accessible als vehicles autoritzats (socorrisme, serveis públics, manteniment…).
 • Adequació d’aparcaments alternatius situats fora del domini públic maritimoterrestre. Es preveu la construcció de 2 bosses d’aparcaments (amb capacitat per a 200 vehicles) i la possibilitat que l’Ajuntament n’ampliï la capacitat i construeixi un nou accés des d’Empuriabrava.
 • Retirada de la totalitat dels abocaments de runa existents en diferents espais del domini públic maritimoterrestre.
 • Retirada parcial dels abocaments de runa existents a l’Illa Gran i recuperació de lesantigues llacunes salobres.
 • Creació d’un sender o itinerari des de l’interior (proximitat a l’Illa Gran) fins a la platja. Part d’aquest itinerari es construeix amb passeres de fusta elevades. També es preveu la construcció d’un observatori elevat i la instal·lació de cartells informatius.

El projecte contempla actuacions de restauració ambiental que considerem molt beneficioses pels sistemes naturals de la Rubina, inclosos dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, però alhora comporta greus limitacions dels accessos que afecten negativament l’ús social de la platja.

Ni en el projecte ni en el corresponent estudi d’impacte ambiental s’ha tingut en consideració l’afectació sobre l’activitat social, comunitària i econòmica. En termes econòmics el tancament dels accessos perjudica directament les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen i, indirectament, afecten l’interès turístic de tot el municipi amb una economia molt depenent del turisme de sol i platja.

Tal i com es reconeix en el mateix projecte les actuacions previstes s’han consensuat amb la Direcció del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i els Càmpings. Es constata que durant la redacció del projecte s’han obviat les consideracions i/o aportacions de la resta d’agents socials implicats: banyistes, clubs esportius que hi realitzen esports nàutics (kitesurf, windsurf, paddle surf,…), usuaris amb mobilitat reduïda, propietaris de gossos, pagesos, veïns, empresaris, concessionaris de Xiringuitos, hípiques, pescadors recreatius, naturalistes…).

Considerem que és necessari reordenar els accessos de la platja de la Rubina, així com realitzar les actuacions de restauració ambiental dels sistemes naturals. En qualsevol cas, reclamen un futur viable i sostenible des de la perspectiva social, ambiental i econòmica. No podem tolerar que les restriccions d’accessos i les limitacions d’aparcament afectin excessivament els actuals usos que s’hi realitzen, i que perjudiquin greument els usuaris de la platja, les activitats que fins ara hi hem pogut desenvolupar i l’interès turístic del municipi.

Amb el present manifest volem posar en coneixement els aspectes negatius del projecte, que resumim a continuació:

 • El projecte impulsat pel Servicio Provincial de Costas en Girona del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico és una nova agressió a la cultura democràtica i menysté la voluntat del
 • Denunciem la voluntat de privatitzar la platja. Amb aquest projecte els grans afavorits son els càmpings que, curiosament, són els únics actors de la societat civil que han participat en la seva redacció.
 • Denunciem la poca transparència de l’Ajuntament de Castelló en aquest projecte, tenint en compte que fins el dia 18/01/2021 no l’ha exposat al Tauler d’Anuncis, una vegada finalitzat el termini per presentar al·legacions fixat en l’anunci d’informació pública publicat al BOE el 24/11/2020.
 • Denunciem la manca de participació ciutadana en un projecte que afecta greument l’ús social del territori, i que es considera estratègic a nivell municipal.

Per tot l’exposat exigim:

 • L’aturada d’aquest projecte imposat pel Servicio Provincial de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que no ha tingut en compte la realitat socio-econòmica del municipi ni el seu impacte sobre l’ús social de l’espai.
 • A les administracions afectades que iniciïn un procés participatiu per definir una nova proposta d’ordenació dels accessos del Paratge de la Rubina, amb tots els agents econòmics i socials del municipi, i on també hi tinguin cabuda els/les usuaris/àries d’aquesta platja, i on la voluntat popular i la gestió local prevalguin a les imposicions del Ministerio. Aquesta nova proposta ha de fer compatible les activitats i l’ús púbic de la Rubina amb la preservació dels seus importants valors naturals i paisatgístics.

Entitats signants: 

Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava, Associació de propietaris i usuaris del Paratge de la Rubina, Club Esportiu Costabrava Extreme, Hípica Arnau, Centre d’equinoteràpia l’Unicorn Blanc, Xiringuito X, Associació Cultural i d’Esbarjo, pagesos, propietaris, usuaris i societat civil.