Els municipis ja poden consultar la informació sobre els serveis ambientals dels seus boscos amb l’aplicació Instamaps

Aplicació Instamaps

Un dels indicadors consultables, sobre regulació climàtica

La cartografia permet conèixer els boscos amb més matèries primeres, els que millor regulen el cicle de l’aigua, els que tenen més riquesa d’espècies d’aus o els que ofereixen més opcions de lleure

Aplicació Instamaps
Un dels indicadors consultables, sobre regulació climàtica

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, del Departament de Territori i Sostenibilitat, i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) posen a disposició de la ciutadania els resultats obtinguts en el projecte ForESmap a través de l’aplicació Instamaps de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. ForESmap és una iniciativa que avalua i cartografia els serveis ambientals o ecosistèmics que aporten els boscos catalans a escala municipal. Ara, amb l’eina Instamaps, qualsevol municipi de Catalunya podrà clicar el seu terme al mapa i conèixer de forma senzilla els valors dels serveis ecosistèmics que proveeixen els boscos més propers.

Amb aquesta cartografia, els tècnics dels ens locals disposen d’una nova eina per avaluar les mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic que calgui implementar per millorar la resiliència dels nostres boscos, afavorint la presa de decisions, per exemple, a l’hora d’elaborar els plans d’adaptació municipals. Un clar exemple de com el coneixement dels centres de recerca pot traduir-se en la gestió pública de les polítiques de canvi climàtic.

Els serveis ecosistèmics milloren la qualitat de vida

Els boscos ofereixen serveis com l’aprovisionament de matèries primeres, la regulació del cicle de l’aigua, la riquesa d’espècies d’aus o les opcions de lleure. El ForESmap n’ha escollit 10 i els ha agrupat en quatre grans tipus: de provisió, de regulació, culturals i biodiversitat.

Per avaluar els 10 serveis triats, s’han proposat 15 indicadors que han estat cartografiats. Els indicadors emprats són variables quantitatives que ofereixen informació concreta de cada zona. Per exemple, un dels indicadors mostra que  Castellar del Riu (Berguedà) és el municipi que produeix més quilograms de bolets per hectàrea o que la màxima varietat d’aus forestals és al Pirineu occidental.

La cartografia consultable amb Instamaps també permet veure tendències generals i detectar quins municipis tenen boscos amb un major valor per algun dels seus serveis. Així, s’observa que els boscos més frondosos i productius de les regions forestals del Pirineu oriental i Prepirineu són els que proveeixen més serveis, atès que són zones pluviomètricament generoses i de temperatures suaus. Si es valora la fertilitat del sòl o la regulació climàtica, les comarques gironines se situen al capdavant. Pel que fa als serveis culturals, la distribució no es focalitza tant al nord del país i s’estén a bona part del territori, ja que els serveis s’han establert a partir de la demanda provinent dels nuclis de població. Destacar, també, la major riquesa en espècies llenyoses dels boscos més mediterranis de la serralada prelitoral sud.

Seguiment de l’evolució dels boscos

Els indicadors s’han escollit expressament per al projecte i serviran a partir d’ara per mesurar com canvia, en el decurs del temps, la capacitat dels boscos de proveir-nos d’aquests serveis. Aquests mapes es refereixen únicament als serveis ecosistèmics dels boscos i  els resultats obtinguts fan referència exclusivament als indicadors escollits. El ForESmap no inclou tots els municipis catalans, sinó  que només analitza aquells que tenen com a mínim tres parcel·les de bosc inventariades.

ForESmap ha estat possible gràcies a la col·laboració de nombroses entitats com el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, l’Institut Català d’Ornitologia, Wikiloc, el Centre de la Propietat Forestal i la Generalitat de Catalunya.

MAPA DEL CONJUNT DELS SERVEIS ECOSISTÈMICS DE PROVISIÓ

MAPA DEL CONJUNT DELS SERVEIS ECOSISTÈMICS DE REGULACIÓ

MAPA DELS SERVEIS ECOSISTÈMIC CULTURALS

MAPA CONJUNT DEL SERVEI ECOSISTÈMIC DE BIODIVERSITAT