Fira de la Rosa de Roses

Naturalització dels patis escolars de Roses

Pressupostos participatius de Roses
La naturalització dels patis escolars de Roses s'ha iniciat a l'Escola Narcís Monturiol / Foto: Ajuntament de Roses

L’inici dels treballs a l’escola Narcís Monturiol van inaugurar la naturalització de 9.800 m2 dels patis escolars de Roses

El projecte de naturalització dels patis escolars de Roses, proposta guanyadora dels Pressupostos Participatius de Roses de 2021,contempla la instal·lació tant d’elements de mobiliari urbà i jocs, com la naturalització dels diferents patis amb espais vegetatius que aportaran ombra i frescor, tenint també en compte la millora de l’ordenació d’accessos i de les connexions dels espais, la solució als problemes de drenatge d’aigua existents en alguns centres i la pavimentació amb paviments tous, gespa artificial i cautxú. Totes les actuacions previstes s’han fet pensant també en les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat i en la condició educativa dels equipaments, creant per exemple espais destinats al Pla Lector dels centres i prioritzant els jocs simbòlics i els jocs de tronc o cabanyes de fusta. En tots els patis que ho requereixin, es realitzarà una ordenació d’accessos i circulacions i es milloraran els drenatges

El pollancre de l’escola Narcís Monturiol se substituirà per moreres i pistatxers

Els treballs a l’escola Narcís Monturiol previstos en aquest projecte, incloïen la tala del pollancre existent al pati d’infantil. La recollida de firmes organitzada per un particular i l’entrada d’una instància a l’Ajuntament sol·licitant el manteniment de l’arbre, ha motivat que l’empresa municipal Rosersa encarregués un estudi extern sobre la viabilitat d’aquesta petició a una paisatgista especialista en arboricultura.

L’estudi conclou taxativament la necessitat de talar l’arbre, atès que aquest representa un risc real per a la seguretat de les persones. Lluís Espada, regidor d’Infraestructures i Serveis de l’Ajuntament, explica les consideracions que fa l’estudi entorn a l’alt grau de deteriorament en què es troba el pollancre, amb danys estructurals irreversibles, tant pel que fa al tronc, com a la creu i al brancam. Les altes probabilitats de causar danys materials o humans en un espai tan sensible com és el pati d’una escola, i que a més podrien incrementar-se a conseqüència de les obres de reforma que s’estan duent a terme, ja que podrien provocar canvis en la compactació del sòl i debilitar encara més severament l’arbre, han motivat que es decideixi la tala del mateix, que es durà a terme en els propers dies“.

En el seu lloc, el projecte de naturalització contempla la plantació de moreres i pistatxers per dotar d’ombra el pati. També s’instal·laran casetes, tobogans i jocs de paret, mentre que el pati de primària incorporarà dues taules de pícnic amb bancs a l’ombra dels plataners per potenciar l’aprenentatge a l’aire lliure.

Les actuacions prosseguiran a les escoles Vicens Vives, Els Grecs i, per últim,  Montserrat Vayreda, que també es dotaran de nou mobiliari, jocs i espais amb vegetació.

ESCOLA

PATIS

SUPERFÍCIES

TOTAL

Narcís Monturiol

Pati Infantil 1
Pati Infantil 2
Pati Primària

    413,21 m2
186,25 m2
46,42 m2

 

645,88 m2

Els Grecs

Zona accés posterior-pati oliveres

1.210,00 m2

1.210,00 m2

Montserrat Vayreda

Pati Infantil
Primària- accés inferior- zona pistes

1.600,00 m2
1.147,75 m2

 

2.747,75 m2

Jaume Vicens Vives

Pati Infantil
Patri Primària

1.790,18 m2
3.471,56 m2

5.261,74 m2

TOTAL

9.865,37 m2

El pressupost pel qual s’ha adjudicat el conjunt d’obres i instal·lacions és de 255.723 €, i tenen una durada prevista de 5 mesos.