Nou cas positiu de coronavirus a Roses

Casos de coronavirus a Roses
Mapa de casos de coronavirus després de la darrera actualització del Registre RSAcovid19 del Departament de Salut

27 casos positius de coronavirus hi ha registrats ara a Roses

A la darrera actualització del registre RSAcovid19 del Departament de Salut, de les 20:21 hores d’avui, 14 de maig, s’especifica que són 27 els casos positius de coronavirus a Roses, i 422 els sospitosos

Els casos positius acumulats són aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test ràpid), mentre que els casos sospitosos acumulats corresponen a persones que en algun moment han presentat símptomes i un professional sanitari els ha classificat com a possible cas, però no tenen una prova diagnòstica (PCR o test ràpid) amb resultat positiu. Tots ells són casos activats pel servei de vigilància epidemiològica.

Les dades que es mostren són aquelles que s’ha pogut identificar la seva zona de residència segons consta en la targeta sanitària. Per mantenir la privacitat de les dades, només es mostren els municipis amb més de 200 habitants.

El mapa de sota mostra dos indicadors:

  • En cercles vermells: El nombre de casos positius acumulats de COVID-19.
  • Pintat en el territori: La taxa estandarditzada de casos positius acumulats de COVID-19 ajustada per sexe i edat per cada 10.000 habitants.

És possible navegar pel mapa i ampliar les zones, passant per província, comarca i municipi. Per facilitar la visualització, també és possible desactivar qualsevol dels indicadors, fent servir el botó que es troba a la part superior dreta. 

La informació que es visualitza prové del registre RSAcovid19 del Departament de Salut i s’actualitza diverses vegades al dia.