Cinema a la Fresca

Nou entitats de la comarca s’han beneficiat de subvencions per a projectes culturals del Consell Comarcal

Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Es podien presentar a la convocatòria de les subvencions persones físiques o jurídiques així com entitats sense ànim de lucre o associacions

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha atorgat les subvencions destinades a projectes culturals innovadors, que es van desenvolupar amb un abast i projecció comarcal durant l’any 2022. Aquestes ajudes, convocades amb la voluntat de fomentar la cultura en els àmbits del patrimoni cultural material i immaterial, contemplen camps d’aplicació molt amplis com la creativitat artística, literària, musical i posen en valor la producció cultural de la comarca.
La convocatòria de 2022 va augmentar la dotació pressupostària fins als 30.000 euros i buscava pal·liar els efectes derivats de la pandèmia, que va obligar les entitats a reinventar-se per poder mantenir el dinamisme que les caracteritzava.

Les bases fixaven uns criteris clars a l’hora de veremar els ajuts, com l’interès general del projecte, el contingut i la concordança amb els objectius de la convocatòria, l’abast i impacte del projecte, l’adequació i metodologia del treball previ i la dificultat i viabilitat del projecte. Es podien presentar a la convocatòria persones físiques o jurídiques així com entitats sense ànim de lucre o associacions. Les bases establien que l’import de la subvenció no podia superar el 50% del cost total del projecte o activitat subvencionada.

El conseller comarcal de Cultura Josep Maria Bernils ha valorat la participació i abast d’aquesta línia de subvencions, assenyalant que “aquesta línia de subvencions s’aplica en àmbits culturals molt variats, com ara per exposicions, edicions de llibres, productes digitals, cinematografia, música, cultura popular, i posa en valor iniciatives de diversos municipis de la comarca. Aquest és un altre dels objectius de la convocatòria, és a dir, fomentar la cultura per tot el territori, i un any més ho hem aconseguit”, remacant Bernils que “per aquest motiu, i amb la voluntat de mantenir aquest compromís, des de l’àrea de Cultura ja estem preparant una nova línia de subvencions que s’obrirà durant les properes setmanes i a les quals podran accedir entitats que hagin desenvolupat iniciatives culturals durant l’any 2023”.